Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski: Notatka prasowa (6)

Notatka z podróży apostolskiej Benedykta XVI do Polski (drugi dzień)

Wiara prowadzi do spotkania z Bogiem, który jest miłością, a Duch Święty wskazuje sposoby, jak dzielić się tą prawdą ze światem - to główne myśli przemówienia Benedykta XVI podczas spotkania z zakonnikami, zakonnicami, seminarzystami oraz przedstawicielami ruchów kościelnych na Jasnej Górze.

Benedykt XVI zaznaczył w swym przemówieniu, że Bóg skrywa się w tajemnicy. Usiłowanie zamknięcia Go w naszych pojęciach i w naszej wiedzy - bo do tego sprowadza się próba zrozumienia Boga - ostatecznie prowadziłoby do utracenia Go. Dlatego potrzebna jest wiara. Jest ona "darem, danym przy chrzcie, który umożliwia nam spotkanie z Bogiem" - zaznaczył Papież. Dodał również, że istotne jest, by "uwierzyć w moc wiary, w możliwość nawiązania dzięki niej bezpośredniej więzi z żywym Bogiem!". Niezbędna jest także troska o rozwój naszej wiary, aby - co podkreślił Ojciec Święty - "ona rzeczywiście przenikała wszystkie nasze postawy, myśli, działania i zamierzenia. Wiara jest obecna nie tylko w nastrojach i przeżyciach religijnych, ale przede wszystkim w myśleniu i w działaniu, w codziennej pracy, w zmaganiu się ze sobą, w życiu wspólnotowym i w apostolstwie, ponieważ sprawia ona, że nasze życie jest przeniknięte mocą samego Boga".

Temat wiary poruszony w Jasnogórskim Sanktuarium bezpośrednio wskazuje na Maryję jako tę, która "czuwając z apostołami na modlitwie, uczyła ich wytrwałości w wierze". Matka Boża dzieliła się wiarą, że "Duch Święty w swojej mądrości zna dobrze drogę, którą ich prowadzi, że można zaufać Bogu, oddając Mu całkowicie do dyspozycji siebie, swoje talenty i ograniczenia oraz swoją przyszłość".

Zwracając się do osób, które wybrały drogę życia konsekrowanego, Benedykt XVI wskazał, że to Jezus ich powołał, zapraszając do głębszego zjednoczenia z Nim. Zaapelował też: "Nie traćcie tego pierwotnego entuzjazmu, pozwólcie Maryi, aby was poprowadziła ku jeszcze głębszej wierze!"

Kandydatom do kapłaństwa jako wzór Papież przedstawił Maryję adorującą Jezusa i polecił: "Pod kierunkiem Maryi uczcie się Jezusa". "Wpatrujcie się w Niego, pozwólcie, aby to On was ukształtował, abyście kiedyś mogli ukazywać Go waszą hojną posługą wszystkim, którzy do was będą przychodzili". Wezwaniem: "Bądźcie uważni i wrażliwi na te ślady świętości, które Bóg wam ukaże wśród wiernych", prosił ich również, by umieli rozpoznawać w Ludzie Bożym znaki obecności Chrystusa. Zaznaczył też, że "świat i Kościół potrzebują kapłanów, świętych kapłanów!"

"Sprawdzianem autentyczności waszej wiary i waszej misji, która nie zwraca uwagi na siebie, ale realnie budzi wiarę i miłość, będzie porównanie z wiarą Maryi" - tak z kolei Benedykt XVI zwrócił się do przedstawicieli różnych nowych ruchów w Kościele.

opr. aw/aw

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama