Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Stolica Apostolska i Kościół w Chinach

L'Osservatore Romano

Harmonizowanie różnic

Harmonizowanie różnic - foto
Autor/źródło: ek-s

Podpisane w Pekinie porozumienie tymczasowe między Chinami i Stolicą Apostolską w sprawie nominacji biskupich - 22 września 2018

Zostało podpisane w Pekinie 22 września Porozumienie tymczasowe między Stolicą Apostolską i Chińską Republiką Ludową, dotyczące nominacji biskupich.

Ten historyczny krok, będący rezultatem „wyważonych negocjacji”, prowadzonych „bardzo długo drogą stopniowego i wzajemnego zbliżenia” - jak mówi komunikat rozpowszechniony jednocześnie w Watykanie i w stolicy Chin — dokonuje się w momencie, kiedy Papież Franciszek rozpoczyna swoją podróż do krajów bałtyckich. I właśnie z Litwy, pierwszego kraju odwiedzanego podczas wizyty obejmującej również Łotwę i Estonię, Papież skierował znaczący apel o pokonanie podziałów i konfliktów z przeszłości, by z odwagą patrzeć na teraźniejszość i wejść na drogę współpracy i solidarności. „Wy, Litwini — powiedział, zwracając się do władz politycznych i do przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, zgromadzonych z pałacu prezydenckim w Wilnie — możecie wnieść tu swoje oryginalne wyrażenie: 'goszczenie różnic'. Za sprawą dialogu, otwarcia i zrozumienia mogą one przeobrazić się w most łączący europejski Wschód i Zachód”.

Porozumienie podpisane w Pekinie przez ks. prał. Antoine'a Camilleri, podsekretarza ds. relacji z państwami, i przez Wanga Chao, wiceministra spraw zagranicznych Chin — którzy stali na czele dwóch delegacji obecnych na spotkaniu — ma znaczenie ściśle religijne i duszpasterskie, jak podkreślił w swojej deklaracji dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Greg Burke. Dotyczy ono bowiem kwestii o wielkim znaczeniu dla życia Kościoła i ma na celu stworzenie warunków pozwalających na rozszerzenie przestrzeni wolności wspólnoty katolickiej i rozszerzenie horyzontów współpracy z władzami kraju.

Również dlatego Porozumienie tymczasowe — które przewiduje okres weryfikacyjny i „okresowe oceny sytuacji” - zbiega się w czasie z decyzją Papieża o przyjęciu na powrót do pełnej komunii kościelnej biskupów chińskich wyświęconych bez papieskiego upoważnienia, aby „przezwyciężyć rany z przeszłości, urzeczywistniając pełną komunię wszystkich katolików chińskich” i decyzją o utworzeniu w Chinach kontynentalnych nowej diecezji Chendge, podyktowaną „pragnieniem otoczenia opieką duszpasterską owczarni Pańskiej i skuteczniejszego służenia jej dobru duchowemu”.

„Wagę” i „cel” porozumienia uwydatnił Sekretarz Stanu kard. Pietro Parolin, który w swojej deklaracji podkreślił konieczność „przezwyciężenia nieporozumień z przeszłości”, by „poświęcić się misji głoszenia Ewangelii i przyczyniania się do integralnego rozwoju osoby i społeczeństwa”.

W tym sensie, zdaniem purpurata, Porozumienie tymczasowe ma również wartość przykładu „dla umacniania międzynarodowej wizji pokoju” w momencie, kiedy występuje „tak wiele napięć na świecie”. W każdym razie, jest ono przede wszystkim „narzędziem” sprzyjającym procesowi umacniania współpracy, jedności i zaufania, który chce objąć wszystkich i dodać „autentycznego ducha pojednania” w tym kraju azjatyckim. Gdzie dziś, pisze kardynał, „po raz pierwszy po wielu dziesiątkach lat wszyscy biskupi są w komunii z biskupem Rzymu”.

 


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Chiny Azja Kościół podziemny Kościół a państwo CHRL nominacja biskupów
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W