Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Czesław Drążek SJ

Dzień radości KościołaKażda beatyfikacja, a zwłaszcza kanonizacja jest chwilą szczególnego uwielbienia Boga i dniem radości Kościoła. «Jest to poniekąd największa radość — powiedział Jan Paweł II — jakiej Kościół może doznawać w swej ziemskiej wędrówce». W takim klimacie przebiegała także kanonizacja o. Rafała Kalinowskiego (1835-1907), której dokonał Ojciec Święty w Bazylice Watykańskiej w niedzielę 17 listopada, w jubileuszowym roku 400-lecia śmierci św. Jana od Krzyża. We Mszy św. brali udział pielgrzymi z Polski, Litwy, Włoch, a także z wielu innych krajów świata. Po prawej stronie konfesji św. Piotra w pierwszych rzędach miejsca zajęła licząca 22 osoby polska delegacja rządowa, wraz z prezydentem RP Lechem Wałęsą. Obok zasiadła delegacja Litwy z prezydentem Vytautasem Landsbergisem na czele. Na uroczystość przy-

byli kardynałowie z Sekretarzem Stanu Angelo Sodano, biskupi, prałaci pracujący w dykasteriach rzymskich oraz przedstawiciele zakonu karmelitańskiego z różnych części świata. Episkopat Polski reprezentowało ponad 20 pasterzy, wśród których był obecny abp Bronisław Dąbrowski. Byli obecni także kard. Andrzej Maria Deskur i abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce.

Po lewej stronie konfesji św. Piotra zasiedli członkowie korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej z Substytutem, abpem Giovannim Battistą Re, a także przedstawiciele senatu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z rektorem ks. prof. Wacławem Świerzawskim.

O godz. 9.30 rozpoczęła się uroczysta Msza św. Z Papieżem koncelebrowali m. in.: kard. Józef Glemp, Prymas Polski, kard. Franciszek Ma-charski, metropolita krakowski, abp Edward Nowak, sekretarz Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, abp Marian Jaworski, metropolita Lwowa obrządku łacińskiego, bp Paul Bassim OCD, wikariusz apostolski Bejrutu dla wiernych obrządku łacińskiego, bp Józef Tunaitis, wikariusz kapitulny archidiecezji wileńskiej, bp Nandor Takacs OCD, ordynariusz diecezji Szekes-fehervar na Węgrzech, bp Aleksander Kaszkiewicz, ordynariusz Grodna na Białorusi, o. Camillo Maccise, przełożony generalny karmelitów bosych oraz o. Benignus Wanat, przełożony prowincjalny tego zakonu w Polsce, o. Bronisław Tarka, delegat karmelitów bosych w Związku Radzieckim.

Obrzęd kanonizacji rozpoczął się po odśpiewaniu psalmu na wejście: «Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem, alleluja» oraz po akcie pokutnym. Kard. Angelo Felici, prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, w towarzystwie adwokata konsystorialnego Giu-lio Dante oraz postulatora o. Symeona od Świętej Rodziny podszedł do Jana Pawła II prosząc o wpisanie imienia bł. Rafała Kalinowskiego w poczet świętych, a następnie odczytał jego życiorys. Chór na przemian z wiernymi odśpiewał Litanię do Wszystkich Świętych. Po krótkiej modlitwie Papież wypowiedział uroczyście w języku łacińskim formułę kanonizacji. Całe zgromadzenie odpowiedziało na słowa Następcy św. Piotra radosnym śpiewem «Amen, alleluja», a następnie długimi oklaskami. Kard. Angelo Felici w imieniu Kościoła podziękował Janowi Pawłowi II za dar nowego świętego.

Ewangelia została odśpiewana w języku łacińskim i greckim, po czym Ojciec Święty wygłosił homilię po włosku i po polsku. Parę słów powiedział po litewsku. Wierni oklaskami przyjęli jego pozdrowienie skierowane do prezydenta Lecha Wałęsy i prezydenta Vy-tautasa Landsbergisa. Wśród darów przyniesionych do ołtarza wyróżniały się szaty liturgiczne, ofiarowane przez siostry karmelitanki z Wilna oraz z Yaounde w Kamerunie. Podczas ofiarowania ponad 3 tyś. Polaków zaśpiewało pieśń «Pod Twą obronę, Ojcze na niebie», której słowa znajdowały się również w książeczce mszalnej przygotowanej dla uczestników nabożeństwa, ozdobionej kolorowymi reprodukcjami rzeźb z ołtarza mariackiego Wita Stwosza w Krakowie. W czasie uroczystości śpiewał chór Kaplicy Syk-styńskiej i «Marioltinger Chorgemeins-chaft», którym towarzyszyła orkiestra «Internationales Jugendorchester».

Po Mszy św. kanonizacyjnej Ojciec Święty przywitał się obok kaplicy Pięty z członkami delegacji rządowych Polski i Litwy. Przed posągiem św. Sebastiana natomiast spotkał się z grupą ojców karmelitów z Rzymu, Polski i Litwy oraz z siedmioletnim Aleksandrem Romanem z Wadowic, który został cudownie uzdrowiony dzięki wstawiennictwu o. Rafała w styczniu 1989 r.

Z Bazyliki św. Piotra prezydent Lech Wałęsa w towarzystwie marszałka Senatu Andrzeja Stelmachowskiego, sekretarza stanu Janusza Ziółkowskiego i ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej Henryka Kupiszewskiego udał się do Sekretariatu Stanu, by złożyć wizytę kard. Angelo Sodano. Rozmowa trwała ok. 45 min.

Po rozmowie z Sekretarzem Stanu prezydent udzielił wywiadu telewizji włoskiej. Pozostali członkowie delegacji zwiedzali w tym czasie Pałac Apostolski i ogrody watykańskie. Cała delegacja rządowa wraz z ambasadorem RP we Włoszech, Bolesławem Michał-kiem zebrała się przed godz. 13 w Sali Klementyńskiej, ,gdzie odbyło się spotkanie z Ojcem Świętym. Gości przedstawiał po kolei prezydent Lech Wałęsa, a Jan Paweł II zamieniał z każdym kilka słów.

Przed pożegnaniem Ojciec Święty powiedział do rodaków: «Wszystkim państwu bardzo dziękuję za odwiedziny w dniu tak bardzo uroczystym, wyjątkowym, historycznym, nie tylko dlatego, że idziemy wstecz, w tamto stulecie, ale że jakoś chyba idziemy ku przodowi, ku przyszłości. Wymowna była bardzo obecność tylu Polaków i naszych braci Litwinów w czasie tej kanonizacji, która mnie jest szczególnie bliska, osobiście bliska, ponieważ urodziłem się tam, gdzie zakończył życie ziemskie o. Rafał».

Spotkanie zakończyło się apostolskim błogosławieństwem.

Prezydent Lech Wałęsa wraz z małżonką zostali zaproszeni przez Ojca Świętego na obiad. Ok. godz. 15.30 prezydent RP i towarzyszące mu osoby opuścili Watykan, udając się na międzynarodowe lotnisko Fiumicino. Polską delegację rządową pożegnali ks. prał. Domenico de Luca, szef protokołu papieskiego oraz ks. prał. Tadeusz Rakoczy, kierownik sekcji polskiej Sekretariatu Stanu.

Nazajutrz po kanonizacji, 18 listopada, o godz. 8.30 została odprawiona Msza św. dziękczynna z udziałem pielgrzymów z Polski w bazylice św. Pawła za Murami. Liturgii eucharystycznej przewodniczył kard. Franciszek Macharski, z którym koncelebrowało 22 biskupów i ok. 350 kapłanów. Homilię wygłosił kard. Józef Glemp, Prymas Polski. W południe pielgrzymi spotkali się z Ojcem Świętym na audiencji w auli Pawła VI. Jana Pawła II powitał generał karmelitów bosych o. Camillo Maccise, a następnie ksiądz Prymas. Papież pozdrowił pielgrzymów w języku francuskim, hiszpańskim, angielskim i włoskim, wyrażając radość z obecności na audiencji wiernych z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, a następnie wygłosił przemówienie po polsku. Spotkanie zakończyło się śpiewem «Ojcze nasz», błogosławieństwem udzielonym wspólnie z 22 biskupami obecnymi na audiencji oraz pieśnią «My chcemy Boga».

Ojciec Rafał Kalinowski jest czwartym Polakiem kanonizowanym w tym stuleciu (po św. Andrzeju Boboli, św. Maksymilianie Marii Kolbe i św. Albercie Chmielowskim), a trzecim przez obecnego Papieża.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Jan Paweł II Litwa Lech Wałęsa kanonizacja karmelici Rafał Kalinowski
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W