Bóg wywyższony

Temat: Bóg wywyższony

Rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem jest czymś bez precedensu na kartach Ewangelii. Oto jeden z faryzeuszów, tak piętnowanych przez Zbawiciela za ich dwulicowość przychodzi do Niego nocą, aby poznać bliżej naukę Mistrza z Nazaretu. Co więcej, w swojej szczerości przyznaje, że wie, iż Jezus pochodzi od Boga, boi nikt nie mógłby czynić takich znaków, jakie czyni Jezus, gdyby Bóg nie był z Nim. Jednak słowa, jakie padają z ust Zbawiciela zdają się wprowadzać jeszcze więcej znaków zapytania w życie uczciwego faryzeusza. Najpierw stwierdzenie Jezusa, że trzeba się powtórnie narodzić. Jak to możliwe? Czyż można powtórnie wejść do łona swej matki i przyjść na świat? Następnie zaś słowa, jakie zapisane zostały na kartach dzisiejszej Ewangelii. Jezus ma zostać wywyższony tak, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni.
Ów wąż miedziany zawieszony na palu, wykonany z polecenia Boga, gdy plaga jadowitych węży dziesiątkowała lud wybrany, stawał się wybawieniem dla każdego, kto został ukąszony a spojrzał na owego miedzianego węża. To jednak było trudne do zrozumienia dla Nikodema. Było także trudne do pojęcia dla Synów Zebedeusza, apostołów, którzy liczyli na miejsce po prawej i lewej stronie wywyższonego Jezusa. Myśleli o zaszczytach i ani przez myśl im nie przeszło, że to miejsce zajmie dwóch łotrów skazanych na śmierć za ziemskie przestępstwa.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Dzisiejsza niedziela przypomina nam o pokucie ale i o radości płynącej ze zbawienia. Przypomina, że trzeba nam zbliżać się do światłości, jaką jest Jezus. Nawet wtedy, gdy na jaw mają wyjść plamy na naszej duszy. Wszak Jezus jest Tym, Który chce oczyścić nasze serca, jest Tym, Który pragnie abyśmy żyli w prawdzie. Wszak przez sakrament chrztu świętego narodziliśmy się do nowego życia, do życia w łasce a umarliśmy dla życia w grzechu. Dlatego też Jezus powieszony na drzewie krzyża jest naszym wybawieniem. Na niego patrzeć i trwać w Jego miłości oznacza znaleźć wybawienie i zostać zbawionym.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy trwam pod krzyżem Zbawiciela?

« 1 »

reklama

reklama

reklama