Nowe i wieczne przymierze

Temat: Nowe i wieczne przymierze

Bóg zawierał z ludźmi wiele przymierzy. Pierwsze, po potopie zawarł z Noem, gdy na znak tego przymierza ukazał tęczę i złożył obietnicę, że od tej pory nie będzie już więcej karał ludzkości potopem. Kolejne z przymierzy to to zawarte z Abrahamem. Znakiem tego przymierza stało się obrzezanie. Abram zaś stał się ojcem wielu narodów, a jego potomstwo po dziś dzień liczne jest zgodnie z Bożą obietnicą niczym piasek na dnie morza i gwiazdy na niebie.
Kolejne przymierze, któremu do dziś deklarują wierność wyznawcy judaizmu, to przymierze z Mojżeszem zawarte na górze Synaj. To tam Bóg obiera sobie lud. Tam nadaje mu prawo, które ukonstytuuje tożsamość Izraelitów. To właśnie prawo aż do czasów Pana Jezusa świadczyło o wierności Bogu i kroczeniu Jego drogami. Zbawiciel przychodząc na świat powie, że żadna kreska, żadna jota nie zmieni się w Prawie, gdyż przyszedł Prawo wypełnić a nie znieść.
Wraz ze zbawieniem dokonanym na Golgocie wchodzimy w okres nowego i wiecznego przymierza. Żadne ofiary przebłagalne Starego Testamentu nie miały mocy otworzyć bram raju. Ludzie ofiarowali zwierzęta, płody roli mając nadzieję, że Bóg wejrzy na ich uniżenie. Prorocy nawoływali jednak, aby skrucha sięgała ludzkich serc, nie zaś tylko zewnętrznej postawy.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Dziś w piątą niedzielę Wielkiego Postu w naszych kościołach zasłaniane są krzyże. Odsłonimy je w Wielki Piątek, adorując drzewo, na którym zawisło Zbawienie świata. Trzeba nam dobrze wykorzystać ten czas, który pozostał do Triduum, aby na nowo odkryć wielkość daru wysłużonego nam na krzyżu, aby przemyśleć raz jeszcze naszą wierność Nowemu i Wiecznemu Przymierzu

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy jestem wierny przymierzu z Jezusem?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao