Moc prawdy

Temat: Moc prawdy

Prawda jest wartością, która jest atrybutem samego Boga. Bóg jest pełnią prawdy. Znać prawdę, to mieć jasny ogląd sytuacji wobec konieczności podjęcia decyzji. Jednak wyzwalająca moc prawdy daje o sobie w pełni znać dopiero wtedy, kiedy prawdę o świecie, zdobytą metodami poznania naukowego wzbogacimy o prawdę wiary. To właśnie czyni Jezus na kartach dzisiejszej Ewangelii. Próbuje przekazać prawdę objawioną tym, którzy biorąc „klucze poznania” sami nie przekroczyli progu spotkania z Bogiem i innym nie umożliwili wejścia.
Prawda objawiona nie zastępuje nam prawdy o świecie, którą poznajemy dokonując refleksji naukowej. Jednak Bóg dał nam możliwość nie tylko poznawania otaczającego nas świata. Poprzez Jezusa Chrystusa dał nam możliwość poznana Siebie. To bowiem co o Bogu możemy wiedzieć, jawnym się stało w objawieniu Tego, Który przekazał nam wszystko, co usłyszał od Ojca. Ta wiedza, konieczna dla naszego zbawienia przekazywana jest nieustannie przez Kościół, który posłuszny poleceniu Pana rozprzestrzenił się po całym świecie z orędziem Dobrej Nowiny.
O ile prawda objawiona nie wyręcza nas w poznawaniu świata, o tyle nie jest ona sprzeczna z tym, co po Bogu możemy wiedzieć dokonując samej tylko refleksji rozumowej nad światem. Rozum i wiara pochodzą od tego samego dawcy. Nie mogą więc sobie przeczyć. Nie ma w nich sprzeczności. Raczej jedno i drugie przyjęte w szczerości serca prowadzi nas do prawdziwej wolności dzieci Bożych, w której poznajemy swoją prawdziwą godność.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Wyzwalająca moc prawdy o nas samych, o Bogu i o otaczającym nas świecie jest niezwykłą wartością. Znając swoją godność, wiedząc, za jaką cenę zostaliśmy nabyci, w prawach Bożych odnajdujemy ścieżkę wolności, na której Bóg chroni nas przed zniewoleniem, przed ograniczeniem się tylko do konsumpcji dóbr tego świata. Otwiera nasze oczy na poznanie prawdy dotyczącej ostatecznego celu naszego życia.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy szukam prawdy o Bogu?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao