Fałszywa troska

Temat: Fałszywa troska

Bóg wymagając od nas przestrzegania przykazań bardzo wyraźnie określił ich ważność. Pierwsze trzy odnoszą się do Niego samego, pozostałe do ludzi. Podobnie Pan Jezus pytany o to, które z przykazań jest najważniejsze, mówi bez wahania, że najważniejsze z przykazań odnosi się do miłości Boga, zaś drugie, podobne do pierwszego mówi o miłości bliźniego. Dzisiejsza scena z Ewangelii jest tylko potwierdzeniem tej zasady. Nie wolno nam detronizować Boga w imię miłości człowieka. Po to Pan Wszechrzeczy ustanowił taką właśnie hierarchię wartości, że na jej szczycie jest miłość Boga nade wszystko.
Tam, gdzie próbuje się odmawiać Bogu czci Jemu należnej, tam też bardzo szybko zaczyna szwankować miłość bliźniego. Zanik wrażliwości na Boga skutkuje zanikiem wrażliwości na drugiego człowieka. Oto Judasz, który pod pozorem miłości bliźniego żałuje olejku dla Pana, tak naprawdę nie troszczy się ani o Jezusa, ani o ubogich. Jego zaburzony system wartości spowoduje, że „wyceni” swojego mistrza na trzydzieści srebrników – cenę niewolnika.
Jakże często także dziś wielu kwestionuje robienie czegokolwiek z miłości do Boga. Budowanie kościołów, organizowanie uroczystości religijnych, stawianie monumentów mających skłonić nas do myślenia o Bogu i oddawaniu Jemu czci. Wszystko to pod płaszczem fałszywej troski o ubogich. Tymczasem jakże często ci sami ludzie, którzy walczą z obecnością religii i Boga w przestrzeni publicznej okradają też bliźnich. Budując pseudo sprawiedliwość, gdzie jedyną korzyścią, jaką się kierują jest własna korzyść w wymiarze doczesnym.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Ten, kto prawdziwie czci Boga, nie zapomni też o bliźnim, którego Bóg stawia na jego drodze. Pamiętał będzie o wszystkich przykazaniach, gdyż Ten, Który je nadał oczekuje poważnego ich traktowania. Ten zaś, kto będzie do nich podchodził wybiórczo, odrzucając miłość Boga, będzie też wybiórczo traktował człowieka. Grzech wdzierając się do serca człowieka burzy bowiem porządek ustanowiony przez Stwórcę. Tymczasem Pan przypomina nam, że tam, gdzie On jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na swoim właściwym.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy Bóg jest u mnie na pierwszym miejscu?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao