reklama

Ukryty skarb

Temat: Ukryty skarb

Czytając tę przypowieść próbujemy zrozumieć realia, w których Zbawiciel ukazał ów przykład, jako zachętę do zdobywania Królestwa niebieskiego. Ziemia na Bliskim Wschodzie na pewno nie jest towarem, nie jest nawet zwykłą nieruchomością lecz dziedzictwem, które należy szanować i na którym trzeba się umocnić. Zatem samo kupno ziemi od drugiego człowieka musiało być nie lada wyzwaniem. Pamiętamy przecież chociażby winnicę Nabota, który odmówił nawet królowi sprzedaży swojego dziedzictwa. Zatem sam pomysł, aby kupić ziemię, w której ukryty jest skarb, jest zamysłem tyle odważnym, co trudnym do zrealizowania. Jednak właśnie wszystkie przypowieści na temat Królestwa Bożego ukazują tę myśl, że dla Boga warto podjąć wszelki trud. Dla zdobycia miejsca w Królestwie niebieskim warto poświęcić wszystko.
Zaproszenie dane nam przez Boga jest ową perłą, przewyższającą wartością każdą z pereł, jest powołaniem do życia w tej rzeczywistości, w której Bóg daje nam na dziedzictwo więcej, niż nawet największe ziemskie bogactwo, więcej niż ziemia całego świata, jaką człowiek ma lub mógłby posiąść. Wartość samego zaproszenia do Królestwa niebieskiego jest ogromna. Czy ktoś bowiem słyszał, aby sam Bóg zniżył się do człowieka, istoty wiarołomnej i słabej, obarczonej słabością grzechu i śmierci i zechciał za niego poświęcić to, co ma najcenniejszego – Swojego Syna Jednorodzonego? Otóż taka właśnie jest nasza wiara. Taka jest prawda, którą wyznajemy.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Bóg nie tylko nam, jako Swojemu stworzeniu oferuje więcej, niż świat dać może, ale daje nam maksimum tego, co On jako Bóg może nam ofiarować. Zatem rzeczywistość Królestwa Bożego jest tym, co prowadzi nas do spełnienia i przemiany życia. Jest obcowaniem z Bogiem, Który jest Miłością. Zatem poświęcić wszystko aby zdobyć Królestwo, to nie jest rozrzutność ani lekkomyślność. To decyzja życia, która jako jedyna daje nam pełnię szczęścia.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy gotów jestem poświęcić wszystko dla Królestwa?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao