reklama

Mądrość i Eucharystia

Temat: Mądrość i Eucharystia

Dzisiejsza liturgia słowa stanowi pochwałę mądrości. Oba czytania ukazują wartość tej cnoty, która pozwala nam dojść do poznania woli Boga. Ta właśnie wolna Boża względem nas została objawiona w Jezusie Chrystusie i przez Jezusa Chrystusa. On sam przyszedł, aby objawić nam to, co usłyszał od Ojca. Jakby tego było mało zapowiedział, że da nam na pokarm Swoje ciało i jako napój Swą Boską krew. Te słowa po dziś dzień dla wielu pozostają niezrozumiałe, wielu innych wyśmiewa je a jeszcze inni się nimi gorszą. Tymczasem w każdej mszy świętej Jezus przenosi nas w czasie do wieczernika i pod krzyż. Pozwala nam ze sobą zasiąść do stołu i ukazuje sakramentalną moc Eucharystii, dzięki której możemy Boga przyjąć do swego serca, możemy zabrać Go do swego życia i dzięki Niemu czynić świat bardziej ludzkim.
Ludzka mądrość nie wystarczy, aby świat stawał się coraz bardziej bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla człowieka. Siły zła od wieków podszeptywały ludziom zbrodnicze ideologie wymierzone w Kościół, całe narody, a ostatnimi czasy w rodzinę i małżeństwo. Lekarstwem na bolączki świata, na cierpienie człowieka jest Jezus Chrystus. On nie tylko ukazuje nam prawdziwą drogę postępowania, która może doprowadzić do pokojowego współistnienia ludzi na ziemi, ale On sam jest naszym pokojem. On jest Bogiem, Który za nas złożył w ofierze Samego siebie.
Aby to wszystko pojąć potrzebna jest mądrość Boża. Współcześni Jezusowi gorszyli się, gdy mówił o Eucharystii. Odchodzili, pomimo, że chwilę wcześniej chcieli obwołać Go królem.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Człowiek pragnie bliskości Boga, ale zapomina, że to on ma słuchać Boga, a nie Bóg ma być służącym człowieka. To Jezus przynosi nam Objawienie wzbogacające naszą ludzką mądrość, a nie my wskazujemy Bogu drogę wyjścia z sytuacji, w którą sami webrnęliśmy. Każda niedziela daje nam szansę aby z Jezusem zasiąść w Wieczerniku i pójść pod krzyż.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy skorzystam z dzisiejszego zaproszenia, aby z Panem zasiąść do stołu?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao