reklama

Chrystusowe biada

Temat: Chrystusowe biada

Mówiąc o miłosierdziu Bożym, które jest dla nas ludzi prawdziwym darem i nadzieją, zapominamy niejednokrotnie, że owo miłosierdzie nie jest tożsame z pobłażliwością. Owszem, Jezus ofiaruje nam swoje miłosierdzie, czeka na nas przy kratkach konfesjonałów, aby przebaczyć nam grzechy, ale nie daje nam zgody na czynienie zła, co więcej, nie zezwala na zmiany norm moralnych, które Bóg ustanowił Swoją władzą, wpisując w serce i sumienie człowieka prawo naturalne i pouczając ludzi o Prawie Bożym, danym na kamiennych tablicach za pośrednictwem Mojżesza.
Stąd też wezwanie do nawrócenia pozostaje najmocniejszym wezwaniem kierowanym do nas na kartach Pisma Świętego. Zachęta do korzystania z Bożego miłosierdzia jest zaproszeniem do skruszenia zatwardziałości serca i podjęcia czynów miłosierdzia. Oto patronka dzisiejszego dnia jest przykładem wytrwałości na modlitwie o nawrócenie swojego syna i męża. Owszem, ludzka wolna wola mocno potrafi postawić opór naszym modlitwom i sprzeciwić się nawet Bożemu miłosierdziu. Święty Jan Paweł II pytał kiedyś w sposób niemal retoryczny, czy człowiek może powiedzieć Bogu „nie” i odpowiadając na to pytanie mówił, że owszem, może, za jaką cenę?
Przykład faryzeuszów i uczonych w Piśmie jest dramatycznym przykładem owej ceny mówienia Bogu „nie”. Co ciekawe, ci ludzie, uchodzący za najpobożniejszych, głoszący prawdziwe zasady wiary, wszak Pan na innym miejscu nakazuje czynić, to co oni uczą, ale nie naśladować ich uczynków.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Kiedy wiara rozmija się z naszym sposobem życia, staje się tylko teorią, którą nie wspieramy naszym zaangażowaniem. Patrząc na zlaicyzowaną Europę zastanawiamy się niejednokrotnie, jak to możliwe, że dwa tysiące lat przepowiadania Ewangelii nie skłoniło naszych serc do nawrócenia, i pozwoliło na tak masowe odejście od Chrystusa i Jego zasad. Za wstawiennictwem patronki dzisiejszego dnia trzeba nam się modlić o dar nawrócenia, o to, abyśmy nie stali się tymi, którzy znają doskonale wolę Pana, ale postępują w sposób odwrotny myląc Boże miłosierdzie z pobłażliwością.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy żyję według nauki Chrytsusa?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao