reklama

Czuwać znaczy miłować

Temat: Czuwać znaczy miłować

Zachęta do czuwania, jaką znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii nie jest bynajmniej wezwaniem do biernego oczekiwania na nadchodzące wypadki, jakie muszę nadejść w stosownym czasie. Oto przecież przypominając sobie przypowieść o talentach widzimy, że ów sługa, który zakopał, w więc zabezpieczył swój talent, aby nie zaprzepaścić tego, co zostało mu powierzone przez Pana, zostaje potępiony, gdyż nie zainwestował tego, co otrzymał. Gdy Pan powraca, każe mu zabrać ten jeden talent i dać temu, który dobrze i z zyskiem zainwestował otrzymane talenty.
Wezwanie do tego, aby być miłosiernymi, jak miłosierny jest Ojciec nasz niebieski, a jednocześnie aby wypełnić najważniejsze z przykazań nie pozostawia złudzeń co do tego, jak mamy rozumieć wezwanie do czuwania. Po pierwsze, nasze czuwanie ma uwzględniać fakt, że Pan przyjdzie powtórnie. Nasza ojczyzna jest w niebie i nie możemy budować trwałego domu a tym świecie, który przeminie. Po drugie, kiedy Pan przyjdzie będzie sądził nas z miłości. Zatem czas czuwania ma być czasem miłowania. Czasem angażowania się w ten świat, ale w imię Boże, przekształcania go, ale według Bożego prawa.
Po trzecie czas jaki nam pozostał do przyjścia Pana, jest czasem miłosierdzia, czasem prymatu miłosierdzia nad sprawiedliwością, jak nauczał św. Jan Paweł II. Stąd też całe nasze zaangażowanie w sprawy tego świata musi uwzględniać to, że bez pomocy, bez wsparcia Bożego miłosierdzia nie jesteśmy w stanie osiągnąć nieba. Jezus czeka na nas w zaciszu konfesjonałów aby przebaczyć nam grzechy, ale my doświadczywszy tego bezgranicznego miłosierdzia mamy sami czynić je w życiu codziennym.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Powtórne przyjście Pana ma być tajemnicą. Ów dzień nadejdzie niespodziewanie i właśnie chodzi o to, aby mnie był to dla nikogo czas trwogi i przerażenia. Czyniąc bowiem miłość i miłosierdzie przygotowujemy się na tę chwilę. Dorastamy do spędzenia całej wieczności z naszym Panem, Który pierwszy nas umiłował. Zatem owo czuwanie jest wielkim przygotowaniem a uroczysty moment nadejścia Oblubieńca, jest chwilką w perspektywie wieczności, która dzieli nas od spotkania z Odwieczną miłością.
PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Jak wygląda moje czuwanie i oczekiwanie na nadejście Pana?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao