„Jak owce między wilki”.

Temat: „Jak owce między wilki”.

Patron dzisiejszego dnia, święty Franciszek z Asyżu, pomimo upływu czasu wciąż przypomina nam o priorytetach w naszym ziemskim życiu. W czasach szalejącego konsumpcjonizmu Biedaczyna z Asyżu ukazuje nam, że miłość Boga nade wszystko i bliźniego swego jak siebie samego jest naszym największym i najważniejszym przykazaniem. O tym, że żyjemy w czasach domagających się świadectwa św. Franciszka świadczy chociażby obecny pontyfikat papieża Franciszka, który przyjął imię patrona dzisiejszego dnia.
Świat wydaje się prawdziwie pełen wilków. Zło wylegające na ulice, propaganda próbująca cały stan kapłański ukazać jedynie przez pryzmat grzechów, domagają się radykalnej odpowiedzi miłości. Pójścia za Chrystusem, dalekiego od ziemskich wygód i tzw. św. spokoju. Święty Franciszek ze swoi umiłowaniem natury, wyzbyciem się ziemskich bogactw nie wybrał spokojnego życia. Ktoś, kto mógł mieć wygodnie do końca życia egzystować nie zwracając uwagi na otoczenie, staje się wzorem porzucenia ziemskich dostatków na rzecz dzielenia losu z najbiedniejszymi z biednych.
Wybór takiej drogi życia jest dla naszych czasów inspiracją. Bóg stawia nam dziś za zadanie dotarcie do współczesnej biedoty, ale przede wszystkim do nędzy moralnej. Do ludzi zanurzonych w grzech i czerpiących wzory do naśladowania z zachowań motywowanych najniższymi instynktami, jakie ma człowiek.


SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Współczesne ubóstwo w duchu świętego Franciszka to absolutne zaufanie Bogu. W czasach, kiedy ziemscy specjaliści potrafią na podstawie tych samych danych wysnuwać dokładnie odwrotne wnioski, Bóg i Jego miłość jawi się największym pewnikiem, na którym możemy i powinniśmy budować nasze życie.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy opieram życie na Bogu?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao