reklama

Poświęcenie uczniów

Temat: Poświęcenie uczniów

Słowa dzisiejszej Ewangelii wyznaczając cenę poświęcenia, jakiego musi dokonać ten, kto chce iść za Chrystusem. Poświęcenia rozciągającego się nawet na gotowość poświęcenia relacji z najbliższymi jest wysoką ceną nawet w świecie pełnym grzechu. Jak więc to możliwe, że Pan domaga się od nas takiej ceny?
Dzisiejszy świat próbuje nam wmawiać, że religia jest jedynie przejawem kultury, zwyczajem, który nie powinien determinować naszych poglądów i pełnionych w społeczeństwie funkcji. Tymczasem taka religia nie miałaby nic wspólnego z pójściem za Chrystusem. Wiara zawężona do zewnętrznych gestów, dzieł sztuki i kultury to jeszcze nie chrześcijaństwo a już na pewno nie bycie uczniem Jezusa. Pan domaga się od nas odpowiedzi radykalnej i to wbrew krytyce tych wszystkich, którzy kult świętego spokoju uważają na największą wartość w sowim życiu. Pan domaga się pójścia za Nim w sposób bezwarunkowy. Co więcej, zachęca nas, abyśmy wcześniej rozważyli, czy jesteśmy gotowi na taki krok. Jeżeli tak, nie powinniśmy oglądać się za siebie.
Wiara w Pana Jezusa jest decyzją życia. Nie można być jedynie sympatykiem kogoś, Kto bezgranicznie umiłował, Kto wydał za nas samego siebie i poświęcił się, abyśmy my mieli życie wieczne. Miłość i miłosierdzie Jezusa jest bezgraniczne, ale my sami lubimy stawiać granice Bogu. Poprzez naszą grzeszność, poprzez oziębłość serca, przez próbę zastępowania miłości tolerancją a ewangelicznego radykalizmu kultem świętego spokoju.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Apostoł Narodów daje nam przykład, co znaczy w sposób radykalny pójść za Jezusem. On, który sam błądził i prześladował uczniów Pańskich wzywa ich, aby zabiegali o własne zbawienie i to nie tylko ludzkiego oka, ale z miłości do Pana, ze świadomością, że Tan, Który nas pierwszy umiłował, czeka nie na dowody sympatii ale na radykalną decyzję życia.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Co jestem w stanie poświęcić dla Imienia Pana?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao