reklama

Świątynia Pana

Temat: Świątynia Pana

Poświęcenie jakiejkolwiek świątyni jest zawsze dobrym momentem aby zdać sobie sprawę z tego, jak blisko człowieka zechciał być Bóg. Bazylika Laterańska, jako katedra Rzymu, a więc matka wszystkich kościołów przypomina nam, że są na świecie miejsca, gdzie Bóg w sposób szczególny daje nam możliwość spotkania ze Sobą. Od najdawniejszych czasów, nawet ludzie nie znający Boga Najwyższego mając swoje wyobrażenia o Bogu, lub ulegając błędom czczenia bóstw zastanawiali się jakie składać ofiary, jak oddawać cześć komuś, od kogo zależą ich losy. Miejsca kultu nie są domeną jedynie Żydów i chrześcijan. Jednak świątynia Żydowska, jedna dla całego narodu, mająca przypominać że Bóg Izraela jest jeden, stanowiła nie tylko dumę Narodu Wybranego, ale też świadczyła o przymierzu jakie Najwyższy zawarł ze Swoim ludem.
Nasze kościoły rozsiane po najdalszych zakątkach globu, będące miejscami realnej obecności Boga w dzień taki jak dziś w sposób szczególny celebrują związek z tym jednym kościołem, który jest katedrą Biskupa Rzymu. Tak jak w świątyni Jerozolimskiej, tak też w naszym przypadku potrzeba bowiem świadectwa jedności, odniesienia do tej misji, jaką Pan nasz zlecił Piotrowi i jego następcom.
Odniesienie do świątyni Boga przypomina nam również, że nasze ciała są świątyniami Boga. O ile Bóg mieszka w świątyniach świata, o tyle miejscem Jego nieustannego przebywania winno być ludzkie serce.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Królestwo Boże jest pośród nas, jest w nas. Dlatego prawda o ludzkim sercu, jako o świątyni Boga winna być szczególnie obecna w naszym codziennym życiu. Po to bowiem Pan został z nami obecny, abyśmy wsłuchując się w Jego słowo, przyjmując Go do swych serc byli prawdziwie Bożą budowlą, nie ręką ludzką zbudowaną.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pamiętam, że moje serce ma być miejscem obecności Boga?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao