reklama

Zbawieni dzięki miłosierdziu Boga

Temat: Zbawieni dzięki miłosierdziu Boga

Treść dzisiejszej liturgii słowa przypomina nam pewną oczywistą prawdę. Zostaliśmy zbawieni dzięki miłosierdziu Boga. Nam zaś bardzo często wydaje się, że dar zbawienia zawdzięczamy sami sobie. Owszem nasze dobre czyny, nasze uczynki mają znaczenie ale tylko dlatego, że zostaliśmy wcześniej uwolnieni z mocy Złego właśnie dzięki miłosierdziu Boga. Owa przeogromna miłość Boga to coś, na co w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zasłużyć. Przecież cokolwiek dobrego byśmy w życiu nie rozbili, i tak będzie to zbyt mało aby wykupić samego siebie.
W całej historii zbawienia mamy od samego początku ukazaną koncepcję, według której człowiek chciałby sam sięgnąć po niebo bez pomocy Boga. Wieża Babel pokazuje nam, jak bardzo ta tendencja jest silna pośród ludzi. Owszem, człowiek pragnie szczęścia i miłości, ale jednocześnie sam odrzuca drogę, jaką Bóg wytycza, aby ten cel osiągnąć.
Zostaliśmy wykupieni za wielką cenę. Za cenę drogocennej krwi Chrystusa. Bóg bowiem nie stworzył nas do tego, aby w naszym życiu jedynie dobre uczynki przeważały nad złymi. Zostaliśmy stworzeni aby żyć dla chwały Bożej. Każdy wybór zła niweczy poniekąd te Boże plany, dlatego sam Bóg okazuje nam miłosierdzie.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Nawet z naszego czysto ludzkiego punktu widzenia spróbujmy wyobrazić sobie jakikolwiek serwis, nie mówiąc już o jakikolwiek serwis, służbę lub nawet rzecz, której wartość byłaby określana poprzez to, że w większości przypadków spełnia swoje zadanie. Czy nie niesiemy do naprawy tego, co nam się zepsuło? Czy nie jesteśmy oburzeni, gdy nawet raz służby powołane do troski o nasze zdrowie czy bezpieczeństwo nie dopełnią swoich obowiązków? Tymczasem my sami chcielibyśmy, aby mimo naszego zła, zaniedbania i grzechów Bóg brał pod uwagę tylko wypełnione przez nas dobro. Aby ono jedynie przeważyło nad złem. Jeśli nasze dobre uczynki otwierają nam drogę do nieba, to tylko dlatego, że wcześniej Bóg daruje nam te złe i okazuje nam miłosierdzie. Zatem nieustannie dziękujmy i nie przestawajmy, gdyż w miłosierdziu Boga jest nasza nadzieja.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pokładam nadzieję w miłosierdziu Boga?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao