reklama

Pan naszym obrońcą

Temat: Pan naszym obrońcą

Prześladowania z powodu wiary towarzyszą Kościołowi od początku jego istnienia. Na przestrzeni wieków pochłaniały one wiele istnień ludzkich, mierzonych niekiedy całymi rodzinami. Nienawiść świata z powodu wyznawania Imienia Jezusa widoczna jest także dzisiaj. Oto świat głosi wolność i tolerancję, ale tylko dla myślących kategoriami wrogimi chrześcijaństwu. Nawet inne religie znajdują więcej zrozumienia i akceptacji, niż wiara, która ukształtowała Stary Kontynent i legła u podstaw naszej cywilizacji. Usuwanie symboli chrześcijańskich z miejsc publicznych, szykanowanie i wyśmiewanie tych, którzy praktykują wyznawaną wiarę, czy wreszcie promowanie i przymuszanie wręcz instytucjonalne do rozwiązań moralnych, będących w chrześcijaństwie najbardziej odrażającymi grzechami.
To jednak nie wszystko. Prześladowania chrześcijan w sposób jeszcze bardziej krwawy i okrutny niż miało to miejsce w pierwszych wiekach chrześcijaństwa mają dziś miejsce w wielu krajach muzułmańskich. Ostrze prześladowań dotyka uczniów Mistrza z Nazaretu w odwecie za prowadzone przez mocarstwa wojny, ale także z motywów, które właściwe są wizji świata opanowanego przez ekspansję ekstremizmu i terroryzmu. Zostawieni niejednokrotnie samymi sobie trwają trzymając się wiary ojców.
My sami, kiedy czujemy, że przyznanie się do wiary mogłoby niekorzystnie wpłynąć na naszą karierę w pracy, nadwyrężyć stosunki towarzyskie, czy zwyczajnie spowodować straty wizerunkowe milczymy i nie przyznajemy się do wiary. Tymczasem Pan mówi nam, że właśnie prześladowania to szczególna okazja do składania świadectwa. Nasza wiara bowiem to nie przynależność partyjna, która ma nas prowadzić do ziemskich korzyści, ale to miłość Boga nade wszystko, także w obliczu prześladowań.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Umieć przyznać się do Chrystusa w godzinie próby, to pójść drogą, o której Jezus mówi, że w owym dniu On też przyzna się do nas. Zdać się na Niego, kiedy trzeba będzie wyjaśnić motywy swojej wiary, to zaufa wypowiedzianym przez Niego słowom, że Duch Święty pouczy nas, co wówczas mamy mówić. Zaś oddać życie za wiarę, to mieć pewność, że zostanie nam ono zwrócone w wieczności.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy umiem świadczyć o Jezusie w chwili próby?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao