reklama

Słowo

Temat: Słowo
Na początku adwentu, w dzisiejszej liturgii słowa kluczem do wejścia w rozważania na temat tajemnicy wcielenia i Bożego Narodzenia wydaje się być właśnie słowo. Jezus poprzez słowo uzdrawia, ale słowo znajduje się u zarania dziejów. Bóg stwarza świat przez słowo. Dzięki wypowiedzianemu przez Boga słowu staje się człowiek. Niestety, odpowiedź człowieka zdaje się być inna, niż ta, którą Przedwieczny założył w Swoich planach względem stworzenia. Pierwsi ludzie ulegając pokusie i popełniając grzech, dają dramatyczną i zarazem tragiczną w skutkach odpowiedź na słowo Boga, dzięki któremu świat zaistniał. Jednak Bóg znów wypowiada słowo. Jest to tym razem słowo nadziei, słowo, które nazwane zostanie pierwszą dobrą nowiną. Oto Najwyższy zapowiada, że kiedy wypełnią się dni, zło zostanie pokonane. On, Pan Nieba i ziemi sprawi, że potomek niewiasty zetrze głowę starodawnego węża, odniesie imponujące zwycięstwo nad złem, które zdaje się póki co triumfować.
Od tamtej chwili Bóg wielokrotnie kierował Swoje słowo do człowieka. Zawierając przymierza rozmawiał z Noem, Abrahamem i Mojżeszem. Wypowiadała swe słowa do patriarchów i proroków. Ustanawiał i obalał królów Izraela. Wszystko po to, aby wychowując człowieka doprowadzić całą ludzkość do momentu, kiedy możliwe stanie się skierowanie na nowo słowa do wybranej niewiasty, w której ręce zostaną na chwilę złożone losy świata.
Tym razem jednak w Maryi ludzkość udzieliła dobrej odpowiedzi. Wypowiedziane przez Maryję „tak” pozwala na wypełnienie się woli Bożej, nie z pogwałceniem wolności człowieka, ale we współpracy z człowiekiem. Maryja mówiąc Bogu „tak” staje się niejako drugą Ewą, a nawet można by powiedzieć, ż\\e staje się kimś o niebo ważniejszym od pramatki Ewy. To co Ewa straciła przez grzech, Maryja z pomocą łaski Bożej odzyskuje przez wiarę.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Postać Matki Bożej staje się ikoną adwentu. Oto ta, która przyjęła pod swoje serce Słowo, Które stało się Ciałem, ukazuje nam prawdę o godności człowieka, uczy nas postępować w światłości Bożej, daje nadzieję, że Bóg jeszcze nie zniechęcił się do człowieka. Zatem przeżywając tegoroczny adwent wpatrujmy się w Maryję, aby z nią i dzięki niej dobrze przygotować się na spotkanie z Panem. W czasie świąt i w wieczności.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Jak odpowiem Bogu?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao