reklama

Bóg, Któóry nas zna

Temat: Bóg, Któóry nas zna

Kiedy zwracamy się do Boga z naszą modlitwą, wydaje nam się, że mówimy po raz pierwszy Panu Bogu, czeo potrezbujemy. Rozmawiamy z Nim tak, jakby wydawałom nam się, że potrzebujemy Go przekoać do naszych racji. Tymczasem Bóg jest Tym, Który zna nas od samego początku. To On przecież powołał nas do życia i On sam kształtował nas kiedy zaczynało się nasze życie, gdy przychodziliśmy na świat, gdy wzrastaliśmy i ciągle zna nas lepiej, niż ktokolwiek inny. To Bóg darzy nas miłością, której nie sposób wyrazić ludzkimi słowami.Dlatego też warto pamiętać o tym, kiedy klękamy do modlitwy, gdy zwracamy się do Boga z naszymi prośbami i potrzebami.
Dzisiejesza Ewangelia ukazująca nam Zbawiciela w Jego rodzinnych straonach może zaskakiwać. Skąd u rodaków Pana tyle niedowiarstwa? Przecież cały lud Izraela czekał na Mesjasza. Wszyscy, poza wyjątkami takimi jak Herod i jego świta pragnęli przyjścia Tego, Który będzie potomkiem Dawida. Wieść o czynach Jezusa musiała rozchodzić się szybciej, niż z Kafarnaum do Nazaretu, a mimo to reakcja mieszkańców Nazaretu nie miała w sobie nic z zawiersenia i radości z tego, że czas się wypełnił.
Liturgia słowa, jaką Kościół daje nam dziś do rozważania zachęca nas do całkowitego i bezgranicznego zaufania Bogu oraz odpowiedzi pełnej miłości na tę miłość, jakąpierwsi zostaliśmy umiłowani. Bóg zna nas wszystkich. Kocha nas i opiekuje się nami. My zaś znamy Jezusa, gdyż od dziecka mówiono nam o Nim i zdążyliśmy się przyzwyczaić do słów Ewangelii. Jednak dziś terzeba nam na nowo spojrzeć na Zbawiciela i wyzbywszy się niedowiarstawa wsłuchać się w Jego słowa oraz uwierzyć w to, co On ma nam do powiedzenia.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Słowa humnu do miłości przypominają nam, czego Bóg oczekuje od nas zawrówno względem Niego samego jak i innych ludzi. My poświęcamy w naszych modlitwach wiele czasu na prośby, ale właśnie dziękczynienie winno być postawą, jaka najczęściej nam towarzyszy. Bóg zna nas i daje nam wszystko, czego potrezbujemy do zbawienia.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy dziękujemy Mu za to?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao