reklama

Stworzenie świata

Temat: Stworzenie świata

Biblijne opisy stworzenia świata mówią zupełnie coś innego, niż współczesne teorie naukowe, starające się wyjaśnić początki istnienia wszechświata. Niekiedy wielu ludzi przeżywa z tego powodu kryzys wiary, czując się przymuszonymi do wybierania pomiędzy tym, co mówi współczesna nauka, a słowami Biblii. Jeśli jednak zrozumiemy, że słowa Pisma wcale nie mają za zadanie dawania odpowiedzi na pytanie, jak powstał wszechświat, a jedynie mają za zadanie przekazać nam odpowiednie prawdy dotyczące Boga, świata i nas samych, łatwiej nam będzie zrozumieć, co Objawienie mówi na temat początku.
Pierwszym zaś stwierdzeniem, jakie niosą słowa księgi rodzaju, jest prawda wiary, że wszystko, co istnieje pochodzi od Boga. To On stworzył wszechświat z niczego i poprzez Swoje słowo dał początek wszelkiemu stworzeniu. Po drugie, stworzenie dokonuje się w sposób logiczny i uporządkowany. Bóg nie zdaje się na czysty chaos, ale działa logicznie i w sposób uporządkowany. Ten porządek stworzenia widać także dziś gołym okiem. Po trzecie, wszystko, co Bóg stwarza jest dobre. W Boskim działaniu nie ma miejsca na zło i niedoskonałość.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Stworzenie świata nie jest więc dziełem przypadku. Bóg jest dawcą wszelkiego istnienia i ma On swój plan względem świata oraz względem nas samych. Co mówi zaś współczesna nauka? Choć nie jest upoważniona i nie ma możliwości potwierdzić lub zaprzeczyć istnieniu Boga, to upatruje początku istnienia w określonym momencie. Po drugie potwierdza logiczne następstwa stworzenia i prawa rządzące światem. Jeśli więc przyjrzymy się zarówno temu, co mówi wiara, jak i temu co daje nam wiedza, zostanie tylko wyciągnąć wnioski. Bóg mówi do nas bowiem nie tylko przez wiarę i Objawienie, ale też przez rozum i stworzenie.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy dostrzegam, jak Bóg mówi przez dzieło stworzenia?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao