Prawa i nakazy

Temat: Prawa i nakazy

Śledząc historię Narodu Wybranego, doskonale rozumiemy treść dzisiejszego pierwszego czytania. Prawa i nakazy, jakie daje nam Bóg i ich przestrzeganie wydają świadectwo o narodzie, który się nimi posługuje. Oczywiście, od najdawniejszych czasów władcy i ci, którzy rządzą ludźmi ustanawiali swoje prawa, nie zawsze zwracając uwagę na to, co leży w naturze człowieka czy też na to, co służy prawdziwemu dobru. Bóg jednak stwarzając człowieka wpisał Swoje prawo w naturę człowieka. Nadał mu prawa, które człowiek posada bez względu na to, czy jakiś człowiek mu je nada, czy też o nich zapomni.
Posługiwanie się prawem, ustanawiane praw nie jest zatem jedynie kwestią swobodnej woli rządzących. Owszem, w dziejach ludzkości wiele razy prawo tak właśnie wyło postrzegane i ustanawiane aby służyć władcom i potężnym tej ziemi, ale w zamyśle Boga prawo ma służyć człowiekowi. Zatem kiedy Bóg daje Swojemu ludowi Prawo i nakazuje go przestrzegać nie czyni tak tylko ze względu na własne upodobanie, ale prawa i nakazy mądre i służące ludziom mają sprawić, że zarówno chwała Boża ma się szerzyzna ziemi, jak i relacje między ludźmi mają być sprawiedliwe i służące ich dobru.
Dziś niestety świat na nowo zapomniał o roli prawa. Tak często stanowione prawo służy jedynie interesom wybranych grup społecznych a niekiedy wręcz jest wyrazem opresji pozbawionych moralności środowisk, które pragną narzucić swoją wolę reszcie społeczeństwa.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Prawo bez odwołania do prawa zapisanego w naturze człowieka nigdy nie będzie spełniało swej roli. Dla nas ludzi wierzących prawo ma być odzwierciedleniem prawa Bożego, prowadzić nas do spełnienia woli Tego, Który jest Najwyższym Prawodawcą. Szkoda Tylko, że ludzie zapominają, iż prawdziwe szczęście płynie z wypełniania Bożego Prawa, nie zaś z buntu przeciwko niemu.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy żyję zgodnie z Bożym prawem?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao