Największe z przykazań

Temat: Największe z przykazań

Ilekroć Kościół daje nam do rozważania ów fragment Ewangelii, gdzie Zbawiciel daje nam nowe przykazanie i mówi, że pośród wszystkich przykazań największe jest aby miłować Boga nade wszystko, zaś drugie jest podobne, bo nakazuje miłowanie bliźniego swego jak siebie samego, tylekroć wraca pytanie, czy da się nakazać miłowanie kogoś. Wszystko jedno Boga czy człowieka. Przecież miłość domaga się wolności. Można przecież zewnętrznie zniewolić człowieka, można nakazać wykonanie różnych czynności, ale nie można sięgnąć ludzkiego serca.
Odpowiedź jaką daje człowiek Bogu nie może być jednak inna, jak odpowiedzią miłości. Przykazanie Boże okazuje się być wyjątkowym przynagleniem, gdyż miłość, jaką zostaliśmy obdarowani jako pierwsi domaga się właśnie odpowiedzi miłości.
Do głoszenia tego orędzia zostali powołani apostołowie. Ich zadaniem było zanieść aż na krańce świata to przesłanie, że Bóg pierwszy nas umiłował. Pierwsi w czynieniu sobie uczniów, gotowi do świadczenia aż po męczeństwo daj nam i dziś przykład tego, co znaczy odpowiedzieć Bogu na Jego wezwanie.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Świętując liturgiczne upamiętnienie któregokolwiek z apostołów warto pamiętać, że poniekąd wszyscy jesteśmy apostołami. Jesteśmy powołani do dawania świadectwa o tej miłości, którą zostaliśmy obdarowani. Zatem przykazanie ukazuje nam drogę i przypomina o przynagleniu, ale właśnie istotą jego wypełnienia jest umiłowanie Boga z własnej i nieprzymuszonej woli.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy miłuję Boga?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao