Zachowywać przykazania

Temat: Zachowywać przykazania

Przykazania nie są sprawą ani łatwą, ani popularną. Wszak zabraniają nam wielu rzeczy. Co ciekawe, kiedy dotyczy to nas samych, chcielibyśmy w przykazaniach widzieć moralny kodeks stojący na straży naszego życia, mienia i rodziny. Kiedy jednak sami skłaniamy się ku drodze na skróty, kiedy wolelibyśmy, aby dekalog nie istniał, zaczyna on nam ciążyć. Chcielibyśmy jak to jest w zwyczaju współcześnie, dopisać mnóstwo rzeczy małym drukiem, które z jednej strony usprawiedliwiłyby nasze występki, z drugiej zaś zagwarantowały nasze interesy tak, aby na podstawie tego samego dekalogu móc od innych domagać się respektowania naszych praw.
Tymczasem Zbawiciel nie bierze pod uwagę takiej opcji. Nie zawęża przykazań danych kiedyś przez Boga Mojżeszowi jedynie do wybranej grupy, a nawet do swoich uczniów. Co więcej, On sam daje nam nowe przykazanie i rozciąga je wręcz na naszych wrogów i nieprzyjaciół. W ten sposób miłość, posunięta aż do miłości nieprzyjaciół ma być znakiem rozpoznawczym uczniów Jezusa z Nazaretu.
Przyjaźń ze Zbawicielem jest wielkim darem. Jednak wbrew opinii wielu, niestety także duchownych, nie jest ona rodzajem bezradności Boga, ale prawdziwą miłością i pragnieniem przyjaźni opartym na wzajemności. Jezus chce żebyśmy zachowywali Jego przykazania. Wtedy jesteśmy Jego przyjaciółmi.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Warto pamiętać o tym, kiedy bezmyślnie deklarujemy, że możemy nazywać Pana przyjacielem, kiedy znieważamy Jego Imię, pogardzamy Jego Kościołem, czy też w ogóle nie chcemy stosować się do przykazań. Nauka Jezusa jest prosta. Przykazania są dane po to, aby się do nich stosować. Jeśli ich przestrzegamy, jesteśmy przyjaciółmi Jezusa.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy jestem przyjacielem Jezusa?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao