Mądrość Maluczkich

Temat: Mądrość Maluczkich

Zarówno w Piśmie Świętym jak i w całej tradycji bliskowschodniej mądrość kojarzy się raczej z wiekiem sędziwym niż z młodością. Ta druga bywa raczej synonimem braku doświadczenia, ryzyka, a nawet życiowych błędów. Czyż Psalmista nie zwraca się do Najwyższego słowami: „nie pamiętaj mi grzechów i win młodości”? Jednak dziś, w święto świętego Stanisława Kostki wielbimy Boga, który daje łaskę osiągnięcia doskonałości także w wieku młodzieńczym. Gdzie zatem kryje się tajemnica, że ów przywilej starszeństwa, jakim jest doświadczenie i mądrość niektórzy zdobywają jako młodzieńcy?
Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam dwunastoletniego Jezusa w świątyni zadziwiającego uczonych w Piśmie i kapłanów swoją mądrością. W przypadku Zbawiciela wiemy, że nawet będąc dzieckiem łączył w sobie naturę boską i ludzką. Sama odpowiedź, że powinien być w tym, co należy do Jego Ojca sugeruje, że odniesienie Pana do Najwyższego jest relacją synowsko ojcowską. Poza tym, wychowywany przez najświętszą z istot ludzkich, pod troskliwą opieką św. Józefa czerpał od najwcześniejszego dzieciństwa tylko najlepsze wzorce.
Spoglądając już nie tylko na Zbawiciela, ale na dzisiejszego patrona, św. Stanisława Kostkę, jak też na innych świętych i błogosławionych, którzy jako dzieci osiągnęli chwałę świętości, trzeba przyznać, że oprócz dobrego wychowania, z całą pewnością ponad miarę obfitą okazała się łaska, która zaowocowała w nich i sprawia, że odpowiadając na Boże wezwanie doszli do takiej doskonałości, której wielu innych nie osiągnęło nawet w późnej starości.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Kiedy wielu powiada dziś, że trzeba być wyrozumiałym dla młodzieńczego wieku, że kiedyś człowiek musi się „wyszaleć”, trzeba nam z całą mocą, ale też miłością przypominać, że Bóg w każdym wieku pragnie naszej świętości. Dając łaskę życia i wzrastania w wierze jednocześnie oczekuje od nas odpowiedzi wiary, aby poprzez nią człowiek zmierzał we właściwym kierunku. Także rodzice otaczając troską, modlitwą i miłością swoje dzieci mają szansę wzrastać w świętości, wskazując im drogę i towarzysząc w dorastaniu do dania odpowiedzi Temu, Który powołuje nas wszystkich do świętości.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy współpracują z Bogiem na drodze powołania?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao