Obywatele Królestwa

Temat: Obywatele Królestwa

Jaka jest właściwie nadzieja nas, którzyśmy poszli za Chrystusem? Dlaczego ludzie wierzą w Boga, choć współczesny świat stara się im mocno utrudnić życie? Ten, kto chce żyć dziś według zasad Ewangelii nie może liczyć na żadne przywileje, a coraz częściej nawet na zwykłe zrozumienie czy powszechnie głoszoną tzw. „tolerancję”. Zgodnie ze słowami Pana, pójście za Nim musi być zaparciem się samego siebie i naśladowaniem Mistrza z Nazaretu.
Jednak choć życie chrześcijanina to nieustanna walka, walka za słabościami, grzechem a także przeciwnościami tworzonymi przez innych, Pan obiecuje nagrodę życia wiecznego wszystkim, którzy wytrwają do końca. Zatem nie kompromisy ze złem, nie ustępstwa i wmawianie sobie, że można zamiast za głosem Ducha Świętego iść za głosem ducha tego świata, ale wytrwałość i wierność Bożym przykazaniom dają nam motywację.
Nagrodą za pójście za Panem i wytrwanie ma być życie wieczne. Zbawiciel nigdy nie obiecywał nam łatwego życia tu na ziemi. Przestrzegał jednak, że w ów dzień będzie jak podczas połowu. Sieć zagarnie wszystkich, którzy będą na świecie. Jednak Sprawiedliwy Sędzia dokona selekcji, jak rybak jedne ryby wybiera, a inne odrzuca. Bóg też przed jednymi otworzy bramy Królestwa, innych odeśle do bram piekieł.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
W czasach zamętu trzeba nam stać się jak dzieci, aby nie utracić Królestwa. Trzeba przylgnąć do Boga, naszego Ojca, aby nie dać się zmanipulować i nie zatracić zdrowego rozsądku wiary. Zatem z jednej strony obietnica Królestwa, z drugiej niebezpieczeństwo potępienia niech przynaglają nas do wiary dziecięcej, pełnej ufności i zawierzenia Bogu.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pamiętam jaka nagroda czeka na mnie w niebie?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao