reklama

Powołani

Temat: Powołani

Czym jest prawdziwe powołanie? Jakie wymogi musi spełnić kandydat do kapłaństwa a jakie do zakonu? Ta dyskusja powraca co jakiś czas w Kościele i mimo zmieniających się czasów i okoliczności w jakich podejmujemy decyzję, kryterium powołania pozostaje to samo. Pójść za Jezusem, odpowiedzieć na wezwanie Zbawiciela, Który tak jak rybaków z Galilei powołuje i nas. Każdego, według zadań do jakich nas wzywa. Jednych do kapłaństwa, innych do zakonu a jeszcze innych do małżeństwa. Wszak ostatecznym celem naszego powołania jest pójście za Panem, Tym, Który może i pragnie doprowadzić nas do świętości.
Być może nie raz zastanawialiśmy się, jak to możliwe, że Jezus nie powołał lepszych apostołów. Tyle razy Go zawiedli, mimo trzech lat formacji nie wytrwali w większości próby krzyża, a będąc blisko Niego trzeba było ciągle im powtarzać i tłumaczyć wszystko na osobności. Czyż Zbawiciel nie wiedział, kogo powołuje? Otóż wiedział wówczas, wie i dziś. Co więcej, można by zaryzykować twierdzenie, że właściwie to nie ma ludzie niepowołanych. Każdy z nas ma bowiem powołanie do świętości. Bóg pragnie każdego z nas uświęcić i w ostatecznym rozrachunku doprowadzić do Siebie.
Owszem, drogi naszego powołania mogą i w rzeczywistości różnią się. Jeden ma lepsze predyspozycje do kapłaństwa, inny do zakonu jeszcze inny czy inna do małżeństwa. I nie chodzi tu bynajmniej o selekcję negatywną typu, nie nadaje się na księdza to ma się ożenić. Nie może znaleźć sobie żony czy męża to idzie do zakonu. Bóg powołuje nas w sposób pozytywny. Tak jak rybaków z Galilei, którzy zostawili wszystko i poszli za Nim.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Boże powołanie jest przede wszystkim powołaniem do wierności Bogu. Jezus pragnie, abyśmy byli Jego uczniami. Wsłuchiwali się w Jego słowo i podążali wraz z Nim, przemierzając drogi tego świata. Być powołanym, to być umiłowanym przez Boga. Wezwanym po imieniu i obdarowanym łaską wytrwania w zadaniu, którego z własnej woli podjęliśmy się w życiu.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy pamiętam, że wystarczy mi łaski Bożej do wytrwania w powołaniu?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao