reklama

Władcy ludzkich losów

Temat: Władcy ludzkich losów

Dylemat, przed jakim postawiony został Naród Wybrany do dziś jest trudną kwestią dla wielu sprawujących władzę. W oczach proroka sytuacja była jak to się dziś określa „zero jedynkowa”. Pragnienie posiadania własnego króla było brakiem zaufania do Pana, Boga Izraela, Który mocną ręką i wyciągniętym ramieniem przywiódł swój lud do Ziemi Obiecanej opływającej w mleko i miód. Prorok począł więc tłumaczyć jak wyglądają ziemskie relacje pomiędzy rządzonymi a rządzonymi. Wskazywał na to, że lud jakże często musi ponosić wielkie koszty na rzecz swoich władców. Tymczasem Pan jest Bogiem nad bogami. Jest wszechmogącym Królem, przed Którym nic się nie ukryje i który nie domaga się takich poświęceń, jak ziemscy monarchowie. Jednak ów argument, który zdecydował, że lud Izraela trwał w swym uporze jest tym samym, który po dziś dzień deprawuje ludzkie serca i po wielokroć odciąga od Boga. Tym argumentem jest oczywiście „chcemy być jak inne ludy i narody”.
Do dziś, kiedy współcześni głosiciele Słowa Bożego nawołują do wierności Panu i Jego Przymierzu, rozlega się zgiełk tych, którzy w ludach sąsiednich i tzw. zagranicy upatrują swojego ocalenia. Chcą być jak inne narody. Nawet, jeżeli już dziś gołym okiem widać, że owe inne ludy i narody płacą tragiczną cenę za swoje odejście od Boga i Jego przykazań, nawet, jeżeli wszelkie dane na niebie i ziemi pokazują, że drogi ludzkie pozbawione Bożego błogosławieństwa i opieki prowadzą na manowce.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Całe nasze rozważanie na temat dzisiejszej liturgii słowa nie może się jednak ograniczyć do decyzji ludów i narodów. Bowiem to w ludzkich sercach dokonuje się ów wybór. Kto jest moim Panem? Bóg, czy jakikolwiek ziemski autorytet? Komu daję posłuch i za kim jestem w stanie pójść, nie zniechęcając się niedogodnościami, jakie spotykam na swojej drodze życia? Z tego biorą się wybory sprawujących władzę i to w ludzkim sercu weryfikują się kryteria, według których pozwalamy innym by mieli wpływ na losy ludów i narodów.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Kto jest moim panem?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao