reklama

Dom Boży

Temat: Dom Boży

Słowa, jakie Bóg kieruje do króla Dawida za pośrednictwem proroka pokazują, pragnienie Najwyższego, aby móc być jak najbliżej swojego ludu. Świątynia Boga rozumiana jakom Dom Boży jest jednocześnie miejscem, gdzie my ludzie możemy w sposób szczególny doświadczyć mocy i łaski Bożej. Tak było za czasów, które opisuje dzisiejsze pierwsze czytanie, tak jest też dzisiaj.
Wielu ludzi uważających się za wierzących nie rozumie, po co buduje się świątynie i w jakim celu gromadzimy się na wspólną modlitwę. W rozmowach z nimi padają argumenty, że przecież Bóg jest wszędzie i nie potrzebuje budowanych przez nas okazałych świątyń, aby wysłuchać naszych modlitw. Zapominają przy tym, że to my potrzebujemy miejsc, gdzie w ciszy i skupieniu będziemy mogli rozważać słowo Boże, zanosić nasze modlitwy przed Tron Najwyższego i doświadczać łaski, jakiej Zbawiciel udziela nam przez sprawowanie sakramentów świętych.
Zapominamy o tym także wtedy, kiedy zafascynowani obcymi modami wolelibyśmy plenerową scenerię na zawarcie małżeństwa, spacer po lesie zamiast niedzielnej mszy świętej czy też głoszenie wątpliwych z naukowego punktu widzenia teorii dotyczących człowieka i świata zamiast przepowiadania Ewangelii.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Tymczasem zostaliśmy odkupieni drogocenną krwią Chrystusa, aby mieć życie wieczne. Powołani, aby siać ziarno Bożego słowa, wybrani, aby być ludem Bożym. Właśnie dlatego kościoły muszą przypominać nam, że to Bóg ma być centrum naszego życia. Zostało w nas zasiane ziarno Bożego słowa i ono ma wzrastać. Naszym życiem mamy wydać obfity plon.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy dziękuję Bogu za kościoły i miejsca kultu?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao