reklama

Bóg i pokusa

Temat: Bóg i pokusa

Ileż emocji towarzyszyło i wciąż towarzyszy tematyce sformułowania w „Ojcze nasz”, które mówi „i nie wódź nas na pokuszenie”. Tymczasem ani Ojciec Święty ani nikt z biskupów nie mówił i nie mówi nic innego, niż słowa, jakie czytamy dziś w pierwszym czytaniu. Bóg nikogo nie kusi. Zatem słowa, jakimi zwracamy się co dnia do Pana Boga nie dotyczą sytuacji, aby Bóg nas nie kusił, ale aby nie dopuścił, byśmy ulegli pokusie. To zaś niesie ze sobą zupełnie inną treść niż mogłoby się wydawać.
Czymże jest pokusa? Czyż nie jest to okazja do grzechu? Na dodatek taka, która stara się nas przekonać, że właściwie szkoda by było nie skorzystać. Co więcej, ukrawająca skrzętnie odpowiedzialność, łudząca nas mirażem korzyści jakie odniesiemy i bagatelizująca niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą grzech. Dlatego też w dzisiejszym czytaniu Apostoł wprost nazywa rzeczy po imieniu. Grzech niesie śmierć. Pokusa nigdy nie jest rodzajem zakazanego owocu, po który można bezkarnie sięgnąć i oszukać Pana Boga.
Zbawiciel w dzisiejszej Ewangelii przestrzega swoich uczniów właśnie przed uleganiem pokusie przyjęcia narracji uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Nazywa to kwasem. Wszak jak według starożytnej receptury kwas zakwasza ciasto, z którego powstaje pieczywo, tak też zasady jakimi kierujemy się w życiu, sposób w jaki tłumaczymy sobie rzeczywistość sprawiają, że albo stajemy się coraz bardziej odporni na pokusy, lub też rozmiękczamy nasze zasady, zaczynamy iść na kompromisy ze złem i upadamy ulegając pokusom.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Jak to więc jest z treścią Modlitwy Pańskiej i pokusami? O co prosimy Boga, gdy mówimy i nie wódź nas na pokuszenie? Czyż nie prosimy o takie światło Ducha Świętego i takie prowadzenie nas drogami życia, abyśmy nigdy nie oddalili się od Boga? Czy nie zwracamy się do Ojca Niebieskiego, aby każda napotkana pokusa czyniła nas silniejszymi, bardziej odpornymi a nie osłabiała naszej woli i nie była dla nas przyczyną upadku?

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy wiem o co modlę się do Boga wypowiadając słowa Modlitwy Pańskiej?

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao