Abp Fulton J. Sheen: ideologia liberalno-lewicowa jest przedłużeniem komunizmu

W książce „Komunizm a sumienie Zachodu” abp Sheen zwraca uwagę na walkę, która toczy się na wielu płaszczyznach: ideologii, polityki, gospodarki, a co najważniejsze – na płaszczyźnie duchowej.

Abp Fulton J. Sheen w przedmowie do jednej ze swoich ważniejszych książek „Komunizm a sumienie Zachodu” pisze, że nie jest niczym nowym myśl, że sumienie świata zachodniego obciążone zostało filozofią komunizmu. Autor wspomina nawet o tak zwanej rewolucji komunistycznej. Abp Sheen stawia tezę, która może szokować. Mianowicie stwierdza, że liberalno-lewicowa ideologia, której trzon stanowi fascynacja marksizmem i filozofią Nowej Lewicy, jest przedłużeniem komunizmu. Rezultatem jest walka z Kościołem oraz tradycyjnymi wartościami, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i krajach Unii Europejskiej. Przesłanie tej książki, wydanej przez Instytut Globalizacji, stało się nadzwyczaj aktualne w obecnej sytuacji międzynarodowej. „Cechą charakterystyczną każdej upadającej cywilizacji jest brak świadomości mas o rozgrywającej się tragedii” – pisze Sheen. 

Zgubna dla świata zachodniego jest jego uległość wobec ideologii komunistycznej i przyjmowanie jej elementów. Oderwanie się człowieka od wspólnoty religijnej i pozwolenie na wchłonięcie przez wspólnotę polityczną skutkuje rozpaczą jako emocją dominującą w kulturze. Trudno nie zgodzić się z tym, że wychodzimy z pewnej epoki, że kończy się niereligijna era cywilizacji. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj walka toczy się na wielu płaszczyznach: gospodarki, ideologii, polityki, jednak nie wolno nam zapominać o płaszczyźnie duchowej. Jak pisze sam abp Sheen: „Tak zwany problem rosyjski nie jest problemem głównie gospodarczym czy politycznym, lecz filozoficznym: bowiem dotyczy natury człowieka. Także i tutaj zaangażowane jest sumienie świata zachodniego. Ponieważ zagubił on koncepcję człowieka jako stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, a zredukował go do elementu składowego wszechświata”. Podkreśla też: „Komunizm jest religią, poddaniem się absolutowi. Właśnie dlatego jest tak atrakcyjny dla ludzi pozbawionych wiary”.

W poszczególnych rozdziałach książki możemy przeczytać o skomplikowanych relacjach Rosji i Kościoła, o koncepcji rodziny w Rosji i w Ameryce, ale przede wszystkim o filozofii komunizmu i jego głównych wadach oraz wpływie na Rosję, która w przerażający sposób działa dzisiaj wbrew Rosjanom i  z zimną krwią pozbawia życia niewinnych ludzi. 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama