„Łączymy wszystkich”. 7. edycja Kongresu 590, z udziałem grupy PGE, startuje już jutro!

Zbliżający się Kongres 590 jak zwykle jest okazją do spotkania i debatowania o najważniejszych tematach dla Polaków. Jednym z głównych tematów debat są wyzwania energetyczne.

22 czerwca rozpocznie się 7. edycja Kongresu 590 z udziałem Grupy PGE. Kongres będzie przebiegał pod hasłem „Łączymy wszystkich”. Wydarzenie objął honorowym patronatem Prezydent Polski Andrzej Duda. W czasie dwóch dni Kongresu 590 przedstawiciele Grupy PGE będą rozmawiać z reprezentantami Rady Ministrów, zarządami największych spółek energetycznych w kraju, przedstawicielami instytucji finansowych oraz ekspertami rynku energii.

Tematem wiodącym 7. edycji Kongresu 590 będzie współpraca międzynarodowa krajów Trójmorza. Jest to region charakteryzujący się dynamicznym rozwojem gospodarczym, co przekłada się na wzrost zamożności obywateli jego krajów. Jednocześnie współpraca w ramach tego formatu przynosi wymierne korzyści, jak realizacja wspólnych projektów infrastrukturalnych, inicjatyw biznesowych, wymiany naukowej i kulturalnej. Tematy tegorocznej edycji Kongresu z pewnością będą poruszane w dużej części w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz konieczności uniezależnienia się od dostaw rosyjskiego gazu i ropy.

Jak czytamy na stronie Kongresu 590, „wyzwania przed jakimi staje region Trójmorza, potwierdzają słuszność wybranej drogi – drogi współpracy. Zacieśnianie wzajemnych kontaktów wymaga lepszego rozpoznania własnych możliwości, potrzeb i trudności. W ramach 7. edycji Kongresu podejmowane będą tematy omawiające całe spektrum współpracy, wyznaczenie nowych celów, a przede wszystkim zacieśnianie relacji gospodarczych i politycznych pomiędzy Polską i wszystkimi krajami regionu Trójmorza”.

Nowoczesna i dynamiczna gospodarka

Inwestycje polskich spółek Skarbu Państwa czynią z Polski nowoczesną i dynamiczną gospodarkę, wyróżniającą się na tle krajów Unii Europejskiej. Szybki wzrost produkcji przemysłowej po okresie pandemii koronawirusa według ekspertów, to w dużej mierze zasługa firm państwowych, które działają stabilizująco na funkcjonowanie strategicznych obszarów gospodarki. O roli spółek Skarbu Państwa w budowie siły gospodarczej Polski razem z Jackiem Sasinem, Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Aktywów Państwowych, będą rozmawiać prezesi krajowych spółek, w tym Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Kluczowa rola Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego

NABE to kluczowy element realizacji rządowego planu transformacji energetycznej w Polsce. NABE jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Utworzenie NABE zapewni polskim odbiorcom niezależność międzynarodowych rynków surowców. Kryzys energetyczny wywoływany przez Rosję od wielu miesięcy ujawnił, jak wielkim zagrożeniem dla gospodarki Unii Europejskiej było uzależnienie od rosyjskich węglowodorów. W obecnej sytuacji konieczne jest opieranie bezpieczeństwa energetycznego Polski na bazie krajowych zasobów oraz przyspieszeniu rozwoju OZE, którego realizację będą prowadzić spółki energetyczne. Powstanie NABE uwolni potencjał inwestycyjny polskiej branży energetycznej umożliwiając pozyskanie finansowania na rozwój OZE.

PGE Polska Grupa Energetyczna poruszy temat NABE podczas debaty organizowanej 22 czerwca, podczas pierwszego dnia Kongresu pt. „NABE kluczowym elementem realizacji rządowego planu transformacji energetycznej w Polsce”.

Naczynia połączone, czyli o transformacji energetycznej i rozwoju dystrybucji 

Podczas drugiej debaty, którą organizuje PGE, zostanie poruszony temat rozwoju dystrybucji. Modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnej jest jednym z najważniejszych warunków skuteczności transformacji energetycznej w Polsce. Ze względu na rozwój energetyki prosumenckiej oraz OZE, zlokalizowanych w miejscach bez dostępu do infrastruktury dystrybucyjnej o wystarczających parametrach, dystrybucja wymaga wielu inwestycji, zarówno tych pilnych, jak i długofalowych. Dzięki temu polski system elektroenergetyczny zachowa wydolność i umożliwi kontynuację procesu transformacji energetycznej. Rozwój sieci umożliwi również rozwój odnawialnych źródeł energii.

Panel „Nie ma OZE bez inwestycji w dystrybucję” odbędzie się drugiego dnia Kongresu, a więc 23 czerwca.

Czy agresja Rosji wykolei czy przyspieszy politykę klimatyczną Unii Europejskiej?

Nad tym pytaniem przedstawiciele PGE wraz z innymi uczestnikami panelu będą zastanawiać się drugiego dnia Kongresu 590. Zostaną poruszone kwestie wpływu wojny za wschodnią granicą na kształt polskiej i unijnej energetyki. Kolejne dwa panele zorganizowane przy udziale Grupy PGE w drugim dniu Kongresu będą dotyczyć strategicznej roli projektów z obszaru morskiej energetyki wiatrowej oraz magazynowania energii.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest partnerem strategicznym Kongresu 590.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao