Wieże, a w nich nietoperze

Lasy Państwowe wspólnie z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „pro Natura” zamontują 10 wież wraz z zimowiskami oraz 100 „bathutów” dla nietoperzy. Te specjalne konstrukcje zostaną zainstalowane w południowym regionie Polski.

W pierwszej połowie września odbyło się spotkanie otwierające projekt „LIFE PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu – ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym” LIFE20 NAT/PL/001427, które odbyło się na terenie nadleśnictwa Zdroje. Wzięli w nim udział przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych biorących udział w projekcie, przedstawiciele PTPP „pro Natura” oraz zaproszeni goście.

Misją projektu jest utrzymanie i poprawa stanu ochrony zagrożonych gatunków nietoperzy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym podkowca małego (Rhinolophus hipposideros), nocka orzęsionego (Myotis emarginatus) oraz nocka dużego (Myotis myotis).

W wyniku antropopresji znaczna część europejskich nietoperzy utraciła naturalne schronienia i korzysta z budynków oraz krajobrazów kulturowych, ukształtowanych przez człowieka. Zmiany w środowisku nadal jednak postępują, co przekłada się na coraz mniejszą dostępność schronień. Coraz silniejsze jest też oddziaływanie barier ograniczających możliwość korzystania z bezpiecznych i zasobnych żerowisk.

Projekt ma na celu zabezpieczenie istniejących siedlisk, ale też tworzy alternatywę dla tych, które już wkrótce mogą zostać utracone, poprzez montaż nowych schronień. Podkowiec mały wybrany został gatunkiem flagowym dla projektu, ponieważ występuje w całym obszarze projektu i łączy się z nim historia udanych działań ochronnych, których zakres jest powszechnie znany i akceptowany przez społeczeństwo.

Projekt ma charakter międzynarodowy, gdyż obszar objęty działaniami obejmuje również tereny Czech, Słowacji i Rumunii. W Polsce działania koncentrować się będą na terenie regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie oraz Krośnie.

Projekt finansowany jest ze środków Programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie: https://lifepodkowiectowers.pl.

Agata Lichocka, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama