Mistrzowskie rozmowy Jana Pawła II

Rozmowa z Michałem Senkiem, dyrektorem Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

Jak papież Jan Paweł II rozmawiał z młodzieżą i jak zaszczepiał im wartości, które zmieniały ich patrzenie na  świat.

Rozmawia Jakub Górski.

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Mistrzowskie rozmowy Jana Pawła II
Mistrzowskie rozmowy Jana Pawła II

« 1 »

reklama

reklama

reklama