Abp Budzik: Karol Wojtyła musiał zostawić na brzegu wiele „barek”

- Wiele było barek zostawionych na brzegu przez Karola Wojtyłę: kariera aktorska, wolny czas, ojczyzna, zdrowie - powiedział abp Stanisław Budzik podczas uroczystości odpustowej w parafii pw. św. Jana Pawła II na lubelskim Wrotkowie.

W swoim kazaniu, metropolita lubelski mówił o postaci Jana Pawła II, który jest dla wiernych wzorem całkowitego oddania się Bogu. - 39 lat temu Chrystus skierował do niego pytanie: Karolu, biskupie krakowski, czy miłujesz mnie bardziej niż inni kardynałowie? Czuł, że czeka go niełatwe zadanie, będzie musiał spotkać się z niezrozumieniem i cierpieniem, a nawet przyjdzie mu przelać krew - powiedział kaznodzieja.

W swoich rozważaniach o życiu Jana Pawła II, abp Budzik wspomniał także o oazowej piosence „Barka”. - Wiele było barek w życiu Karola Wojtyły. Barek zostawionych na brzegu dla Chrystusa: studia i kariera aktorska, potem swój wolny czas, kajaki ze studentami, aż wreszcie była nią ojczysta ziemia. Za każdym razem, było to wezwanie do większej miłości i odpowiedzialności. Do kapłaństwa, do biskupstwa i do papiestwa - głosił metropolita lubelski.

Po Eucharystii metropolita lubelski wręczył archidiecezjalny medal „Lumen Mundi” inż. Romanowi Orlewskiemu, architektowi kościoła pw. Jana Pawła w Lublinie, autorowi projektów wielu świątyń archidiecezji lubelskiej, przemyskiej i zamojsko-lubaczowskiej.

Medal „Lumen Mundi” (Światło świata) został ustanowiony przez abp Józefa Życińskiego. Jest wręczany osobom, które zasłużyły się świadectwem prawdy i pracą na rzecz życia społecznego i kulturalnego.

Parafia na lubelskim Wrotkowie została erygowana 6 czerwca 2010 r. przez wyłączenie terenu z parafii Miłosierdzia Bożego oraz z parafii św. Marcina w Lublinie, jako parafia pw. bł. Jerzego Popiełuszki. Dekretem arcybiskupa Stanisława Budzika z dnia 27 marca 2012 roku zostało zmienione wezwanie parafii na bł. Jana Pawła II, ustanawiając ks. Popiełuszkę patronem kaplicy w której tymczasowo sprawowane są sakramenty.

Przy parafii działa lubelskie Centrum Jana Pawła II. Głównym zadaniem inicjatywy jest szerzenie nauk papieża Polaka poprzez organizowanie sympozjów, koncertów, pielgrzymek, a także fundusz stypendialny "Świadkowie Bożego Piękna" dla zdolnej młodzieży.

dab / Lublin

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama