Abp Skworc: Wolna niedziela to nasze podstawowe prawo

O sile modlitwy różańcowej, potrzebie pokuty oraz o postępującej degradacji niedzieli mówił metropolita katowicki podczas Nocy Pokuty kończącej obchody Roku Fatimskiego w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej.

Hierarcha zwrócił uwagę na fakt, że „dzisiaj podkreśla się przede wszystkim prawa człowieka”. – Jest tak, że trzeba się upominać o prawa Boga – mówił. Wskazał, że przykładów nie trzeba szukać daleko, gdyż mają miejsce także w naszej Ojczyźnie.

- Od 1,5 roku czekamy, aby zajęto się sprawą ograniczenia handlu w niedzielę. To jest nasze prawo i nie wolno nam tego prawa przehandlować – apelował. Hierarcha wskazał, że laicyzacja postępuje także u nas m.in. przez to, że następuje zdegradowanie niedzieli. – Pojawia się konsumpcjonizm. Rzecz staje się bogiem. Posiąść ją jak najszybciej, jak najtaniej, a przecież pierwszym przykazaniem jest przykazanie miłości Boga – powiedział metropolita górnośląski.

Abp Skworc przypomniał także wiernym o sile modlitwy różańcowej. – Matka Boża Fatimska zapewnia nas, że modlitwa może zmieniać świat. Modlitwa różańcowa to siła słabych, tych, którym wydaje się, że nie mają wpływu. Ale mają, bo ta modlitwa to niezwykła siła, która potrafi zmieniać świat, która nas zmienia – mówił.

Nawiązując do fatimskiego orędzia abp Skworc zwrócił uwagę, że jednym z jego elementów jest pokuta. – Pokutować dzisiaj to spełniać swoje obowiązki wobec Boga i człowieka. Nie trzeba szukać jakiś nadzwyczajnych umartwień, tylko codziennie wypełniać swoje obowiązki – powiedział. Zauważył także, że obowiązki każdego człowieka mocno wskazuje odczytane podczas liturgii słowo Boże. – Czasem poucza się Kościół, że napomina wiernych, że porusza sprawy społeczne, a kiedy otworzymy karty Starego Testamentu jasno zobaczymy, że Bóg bardzo konkretnie wchodzi w sprawy życia człowieka. Bóg dzisiaj mówi: nie będziesz gnębił, nie będziesz uciskał - zauważył metropolita górnośląski.

Pielgrzymi podczas Nocy Pokuty uczestniczą w nabożeństwie różańcowym, procesji Eucharystycznej, Mszy św. oraz procesji z figurą Matki Bożej. Cały czas istnieje też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. W programie nabożeństwa jest też przewidziany czas na prywatna modlitwę.

Noce Pokuty są organizowane prze cały rok 29 dnia każdego miesiąca. Wówczas sanktuarium w Turzy Śląskiej wypełnia ponad tysiąc wiernych, którzy przyjeżdżają nie tylko z terenu archidiecezji katowickiej, ale także diecezji ościennych, jak również z Zaolzia oraz Czech.

ks. sk / Katowice

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama