Dokument przygotowawczy do Synodu o młodzieży i powołaniach

W Watykanie zaprezentowano dokument przygotowawczy do XV Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów, które odbędzie się w przyszłym roku w październiku, a zostanie poświęcone młodzieży, wierze i rozeznaniu powołania.

Tekst ten ma pomóc w przedsynodalnej refleksji. Omawia więc główne zagadnienia związane z temat zgromadzenia. Mówi kard. Lorenzo Baldisseri, sekretarz generalny Synodu Biskupów.

„Dokument składa się z trzech części. Pierwsza, zatytułowana «Młodzi w dzisiejszym świecie», dostarcza użytecznych informacji, które pozwalają zrozumieć realia, w jakich żyje dziś młodzież. Druga, centralna część dokumentu nosi tytuł: «Wiara, rozeznanie powołania». Powołanie jest tu rozumiane w sensie szerokim i dotyczy różnych możliwości przeżywania swego życia w miłości. Natomiast trzeci rozdział, zatytułowany «Działalność duszpasterska», kładzie akcent na to, jak ważne jest dla Kościoła towarzyszyć młodym”.

Do dokumentu dołączono też obszerny kwestionariusz. Na jego wypełnienie episkopaty i inne podmioty biorące udział w konsultacji mają czas do końca października. Ankieta dotyczy zarówno danych statystycznych w poszczególnych krajach, jak i obecności Kościoła wśród młodzieży oraz duszpasterstwa powołań. Nie ma natomiast pytań odnoszących się wprost do liczby powołań czy kryzysu powołaniowego. Przewidziano natomiast osobne pytania dla poszczególnych kontynentów. W wypadku Europy dotyczą one między innymi chrześcijańskich korzeni kontynentu, wykluczenia młodych z systemu politycznego, gospodarczego i społecznego, a także relacji międzypokoleniowych.

Nowym elementem w przygotowaniach do najbliższego Synodu będą osobne konsultacje wśród młodzieży. Sekretariat Synodu Biskupów zobowiązał się przygotować dla niej osobny kwestionariusz, na który będzie można odpowiadać za pośrednictwem internetu. Jednak na to trzeba poczekać przynajmniej do marca – zapowiedział kard. Baldisseri.  

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama