Prezydent Gwinei u Papieża

Ojciec Święty przyjął na audiencji prezydenta Republiki Gwinei. Alpha Condé spotkał się również z watykańskim sekretarzem stanu oraz z szefem papieskiej dyplomacji.

Watykański komunikat prasowy podkreśla serdeczną atmosferę rozmów. Zwrócono w nich uwagę na dobre relacje dwustronne. Rozmawiano o integralnym rozwoju człowieka, ochronie środowiska, walce z niesprawiedliwością społeczną i ubóstwem, a także o radzeniu sobie z problemem migracji. W tym kontekście doceniono rolę i wkład wnoszony na rzecz tego kraju przez instytucje katolickie, zwłaszcza na polu edukacji i służby zdrowia, a także w promowaniu dialogu międzyreligijnego ze wspólnotą muzułmańską.

W Gwinei islam to religia ponad 80 proc. mieszkańców, a chrześcijaństwo –11 proc. Sam prezydent Condé jest muzułmaninem. Podczas jego wizyty w Watykanie rozmawiano też o sytuacji w Afryce Zachodniej i roli Gwinei w zaprowadzaniu pokoju w tym regionie.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama