Papież świętuje z pracownikami La Civiltà Cattolica

„Czasopismo jest naprawdę «katolickie» tylko wtedy, gdy posiada spojrzenie Chrystusa na świat i je przekazuje oraz o nim świadczy” – wskazał Papież podczas spotkania z redakcją dwutygodnika La Civiltà Cattolica.

Jezuici oraz siostry zakonne i wszyscy inni współpracownicy przygotowują wydanie specjalnego 4000. numeru La Civiltà Cattolica. Dlatego Franciszek przyjął ich na audiencji prywatnej. W wygłoszonym do nich przemówieniu podkreślił znaczenie odwagi w życiu chrześcijańskim, której dotychczas w swojej pracy stanowili oni przykład.

„Tak właśnie: pozostańcie na otwartym morzu! Katolik nie powinien bać się otwartego morza, nie powinien szukać schronienia w bezpiecznym porcie. Zwłaszcza wy, jezuici, unikajcie przylgnięcia do pewników i zabezpieczeń. Pan nas wzywa do wyjścia z misją, wypłynięcia na głębię, a nie pójścia na emeryturę, aby zachowywać jako skarb rzeczy uznane za oczywiste. Wypływając na głębię, natrafia się na burze, a czasem na przeciwny wiatr. Ale mimo wszystko tę świętą podróż odbywa się zawsze w towarzystwie Jezusa, który mówi do przebywających z Nim: «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!» (Mt 14,27)” – powiedział Papież.

Franciszek podał zebranym trzy słowa opisujące ważne aspekty chrześcijańskiego sposobu podejścia do problemów współczesnego świata. Pierwszym jest niepokój, który prowadzi do szukania nowych celów i nowych dróg. Drugim – niekompletność, świadomość, że Bóg i rzeczywistość są zawsze większe od naszych wyobrażeń. A trzecie słowo to wyobraźnia prowadząca do rozeznania. Aplikacja owych trzech aspektów w życiu i w pracy to misja nie tylko dla katolickich pisarzy i dziennikarzy, ale również dla całego Kościoła, jak wskazuje Ojciec Święty.

„Myśl Kościoła musi odzyskać genialność i coraz lepiej pojmować, w jaki sposób człowiek dzisiaj rozumie samego siebie. Wtedy Kościół będzie mógł rozwinąć i pogłębić własne nauczanie. A owa genialność pomaga zrozumieć, że życie to nie obraz czarno-biały, ale o wielu kolorach. Niektóre z nich są jasne, inne ciemniejsze; jedne przygaszone, drugie żywe. Ale tak czy siak przeważają zróżnicowane odcienie. I to właśnie zostawia miejsce na rozeznanie, przestrzeń, w której Duch porusza niebo jak powietrze i morze jak wodę” – podkreślił Papież.

La Civiltà Cattolica to najstarsze włoskie czasopismo o tematyce kulturalnej, założone w 1850 r. Razem z numerem 4000. redakcja zaczyna wydawać również comiesięczną wersję po hiszpańsku, angielsku, francusku i koreańsku.

tm/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama