List Franciszka na Światowe Spotkanie Rodzin w Dublinie

Rodzina oparta na związku kobiety i mężczyzny i otwarta na życie wciąż jest dobrą nowiną dla świata. Papież Franciszek pisze o tym w liście na IX Światowe Spotkanie Rodzin.

IX Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się w przyszłym roku (21-26 sierpnia 2018) w Dublinie pod hasłem: „Ewangelia rodziny radością dla świata”. Ojciec Święty proponuje, by przygotowaniom do tego wydarzenia towarzyszyła pogłębiona refleksja nad adhortacją apostolską „Amoris laetitia”, która jest podsumowaniem dwóch Synodów Biskupów o rodzinie.

Swą refleksję Papież zaczyna od postawienia dwóch pytań: czy Ewangelia wciąż jest radością dla świata i czy rodzina wciąż jest dobrą nowiną dla świata. Odpowiadając na nie twierdząco, wyraża przekonanie, że wypływa to z planu Bożego i „tak” Boga powiedzianego relacji kobiety i mężczyzny, otwartej na życie we wszystkich jego fazach.

Franciszek podkreśla, że rodzina to „tak” wypowiedziane przez Boga będącego Miłością, i tylko wychodząc od miłości jest ona w stanie okazywać, rozpowszechniać i na nowo rodzić miłość Boga w świecie. „Bez miłości nie można żyć jako dzieci Boże, jako małżonkowie, rodzice i bracia” – wskazuje Papież, zachęcając mężów i żony, by często pytali samych siebie, czy żyją w miłości i dla miłości. Podkreśla, że w konkrecie oznacza to, by dawać się drugiemu, przebaczać, nie tracić cierpliwości, szanować się nawzajem. Przypomina zarazem, że życie rodzinne mogłoby być o wiele lepsze, gdybyśmy pamiętali codziennie o trzech ważnych słowach: proszę, dziękuję, przepraszam.

Ojciec Święty wskazuje w swym liście, że codziennie doświadczamy naszej kruchości i słabości, dlatego też zarówno rodziny, jak i duszpasterze potrzebują odnowionej pokory, która ukształtuje w nich pragnienie towarzyszenia, rozeznawania i integrowania wszystkich ludzi dobrej woli. „Marzy mi się Kościół wychodzący do ludzi, a nie będący sam dla siebie punktem odniesienia; Kościół, który nie mija z oddali ran człowieka; Kościół miłosierny, który obwieszcza serce objawienia Boga będącego Miłością, która jest miłosierdziem. Właśnie to miłosierdzie czyni nas nowymi w miłości. A przecież wiemy, jak bardzo chrześcijańskie rodziny są miejscami miłosierdzia i jego świadkami” – pisze Papież w liście na Światowe Spotkanie Rodzin. Zachęca, by jego wskazówki zawarte w tym dokumencie stały się pomocą na drodze wewnętrznej pielgrzymki ku przyszłorocznemu spotkaniu w Dublinie.

Prefektowi Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia Franciszek powierza zadanie przekładania nauczania „Amoris laetitia”, które zachęca rodziny, by były w drodze, na to wewnętrzne pielgrzymowanie, ukazujące autentyczne życie.

bz/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama