Ks. Tadeusz Wojda – nowym metropolitą białostockim

Współpracownik trzech papieży mający doświadczenie Kościoła na misjach – ks. Tadeusz Wojda został mianowany arcybiskupem metropolitą białostockim.

Ks. Wojda zastąpi przechodzącego na emeryturę abp. Edwarda Ozorowskiego. Decyzję Ojca Świętego Franciszka ogłosił 12 kwietnia 2017 r. nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

>> Komunikat Nuncjatury

Ksiądz Arcybiskup Nominat Tadeusz Wojda, pallotyn, ma 60 lat. Od 1990 r. pracuje w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Przez ostatnie pięć lat był podsekretarzem tej kongregacji. Dzięki swej pracy w Watykanie ma doświadczenie Kościoła nie tylko w Europie, ale także w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Współpracował z trzema papieżami: Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem. Jak sam podkreśla, oprócz obowiązków urzędowych zawsze starał się być duszpasterzem. Stąd m.in. jego zaangażowanie w Centrum Edukacji Fizycznej dla Niepełnosprawnych Włoskiego Czerwonego Krzyża.

Spośród trójki rodzeństwa jego młodszy brat jest również pallotynem, zaś starsza siostra należy do Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek Cieszyńskich.

Ks. Tadeusz Wojda zastąpi abp. Edwarda Ozorowskiego, który posługiwał jako arcybiskup metropolita białostocki od 16 listopada 2006 roku. Po osiągnięciu wieku emerytalnego złożył rezygnację na ręce Ojca Świętego Franciszka. 12 kwietnia br. została ogłoszona decyzja Ojca Świętego o przyjęciu rezygnacji i wyznaczeniu nowego arcybiskupa metropolity białostockiego.

Święcenia biskupie ks. Tadeusz Wojda przyjmie w sobotę 10 czerwca. Tego dnia odbędzie też uroczysty ingres do katedry białostockiej. Mottem posługi biskupiej nowego arcybiskupa metropolity białostockiego będą słowa z Ewangelii wg św. Marka „Oportet praedicari Evangelium” (potrzeba, aby Ewangelia była głoszona).

***

Mianowany Arcybiskupem Metropolitą Białostockim ks. Tadeusz Wojda urodził się 29 stycznia 1957 r. w Kowali w diecezji kaliskiej. Po zdaniu egzaminu dojrzałości, w 1976 r. wstąpił do nowicjatu księży pallotynów. W latach 1977-1983 odbył studia filozoficzne i teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie k. Warszawy. W 1983 r. uzyskał tytuł magistra Teologii Fundamentalnej na ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1982 r. przyjął święcenia diakonatu, a w 1983 r. święcenia kapłańskie. Przez kilka miesięcy pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Warszawie, a następnie współpracował z Sekretariatem Misyjnym Księży Pallotynów w Ząbkach.

W latach 1984-1989 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat i doktorat z misjologii. W 1990 r. rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Od 2012 r. jest podsekretarzem tej kongregacji.

Oprócz pracy w Stolicy Apostolskiej od 1991 r. posługuje jako kapelan Sióstr Boromeuszek w Rzymie. Od 1996 r. pełni także posługę kapelana w Centrum Edukacji Fizycznej dla Niepełnosprawnych Włoskiego Czerwonego Krzyża.

Arcybiskup Nominat interesuje się literaturą piękną i muzyką. Jego ulubionym sportem jest tenis.

***

Odchodzący na emeryturę abp Edward Ozorowski urodził się 1 maja 1941 r. w Wólce-Przedmieście k. Białegostoku. Studiował w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1964 r. W prokatedrze białostockiej z rąk bp. Władysława Suszyńskiego. Studia specjalistyczne odbył w latach 1964-1970 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1970 r. rozpoczął prace jako adiunkt w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1973 i 1976 r. dwukrotnie przeprowadził przewód habilitacyjny. Tam też został zatrudniony. Najpierw jako docent, potem profesor nadzwyczajny, a następnie profesor zwyczajny historii teologii i dogmatyki.

31 stycznia 1979 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym Archidiecezji w Białymstoku i tytularnym Bitetto. Jego konsekracja miała miejsce 29 kwietnia 1979 r. Już jako biskup pomocniczy, w latach 1979-1992 pełnił urząd rektora AWSD w Białymstoku, a w latach 1999-2012 – Kierownika Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku.

Metropolitą Białostockim został mianowany przez papieża Benedykta XVI 21 października 2006 r. Ingres do Archikatedry Białostockiej odbył 16 listopada 2006 r.

W herbie Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego widnieje św. Franciszek przytulony do ukrzyżowanego Jezusa i Matka Miłosierdzia oraz słowa pasterskiego zawołania z Listu do Filipian „W Tym, który umacnia”.

Abp Ozorowski należał do różnych Komisji i Rad Konferencji Episkopatu Polski. Obecnie jest członkiem Rady Naukowej oraz Zespołu ds. Sanktuariów.

BP KEP/episkopat.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao