Stolica Apostolska do buddystów: razem przeciw nienawiści

Do wspólnego promowania „nowego stylu życia, w którym odrzuca się przemoc, a osobę ludzką traktuje z należnym jej szacunkiem”, Stolica Apostolska zachęca buddystów na całym świecie.

Życzenia do buddystów na ich święto Wesak wystosowali przewodniczący i sekretarz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Kard. Jean-Louis Tauran i bp Miguel Ángel Ayuso Guixot przypominają, że przesłanie pokoju to jeden z podstawowych składników nauczania zarówno Jezusa, jak i Buddy. 

Przypominając wprawdzie różnice między obu religiami, szefowie watykańskiej dykasterii zachęcają buddystów w dniu obchodów narodzenia ich założyciela, aby razem z chrześcijanami przeciwstawiali się nienawiści.

„Wezwano nas do wspólnej sprawy” – podkreślają, wskazując na potrzebę przeciwdziałania przemocy i formowania ludzi do wzajemnej miłości, a także do troski o wspólne dobro i o środowisko.

tm/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama