Przewodniczący KEP: chrześcijaństwo zabezpieczeniem przed ideologiami totalitarnymi

– Spuścizna kulturowa chrześcijaństwa jest najlepszym zabezpieczeniem przed pojawiającymi się nowymi ideologiami totalitarnymi, zagrażającymi godności człowieka – powiedział w homilii abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu przewodniczył uroczystej Mszy Świętej oraz wygłosił homilię, w której skupił się na osobie Maryi jako Królowej Polski oraz na znaczeniu Konstytucji 3 maja. Abp Gądecki zaznaczył, że królowanie Maryi polega na służbie. Maryja sprawuje swoją władzę nad światem przez panowanie władzą miłości.

Hierarcha zwrócił także uwagę, że nazywanie Maryi „Królową Polski” nie jest wymysłem Polaków. Tytuł ten przekazała sama Maryja 14 sierpnia 1608 roku ojcu Juliuszowi Mancinellemu, jezuicie z Neapolu.

Następnie abp Gądecki przywołał historię objawienia Maryi włoskiemu Jezuicie: – Gdy modlił się on w swoim klasztorze przy jezuickim kościele Gesù Nuovo w Neapolu, ujrzał nagle Maryję okrytą purpurowym płaszczem z Dzieciątkiem na ręku, wyłaniającą się z obłoku, u której stóp klęczał św. Stanisław Kostka. Matka Boża zapytała Ojca Juliusza: „Dlaczego nie nazywasz Mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie”. Usłyszawszy to Ojciec Juliusz zawołał: „Królowo Polski Wniebowzięta módl się za Polskę!”

Przewodniczący Episkopatu przypomniał także, że śluby Jana Kazimierza II Wazy były wyrazem wdzięczności Matce Bożej za przełomowe wydarzenie, jakim była bohaterska obrona Jasnej Góry.

– Śluby kazimierzowskie umocniły w świadomości polskiego narodu szczególną miłość do naszej Królowej, Pani Jasnogórskiej. Polacy uznali w niej Królową swoich serc i – tak w Ojczyźnie jak i poza jej granicami – związali z Nią w sposób nierozerwalny swoje nadzieje – powiedział abp Gądecki.

Przypomniał także wezwanie Ojców Paulinów, by dla uczczenia trzechsetnego jubileuszu koronacji obrazu jasnogórskiego włączyć się w przedsięwzięcie zwane „Żywą koroną Maryi”. Ojcowie zachęcają, by – przesyłając na Jasna Górą własna fotografię – zapisać na niej osobisty dar duchowy dla Najświętszej Maryi Panny.

– Inicjatywa ta nie zmierza do ponownego „koronowania” Maryi koronami materialnymi, ale do „ukoronowania” jej naszym ewangelijnym stylem życia. Dąży ona do ofiarowania Maryi naszych darów duchowych, które świadczyć będą o tym, że istotnie pragniemy, aby Ona królowała w naszych sercach – mówił metropolita poznański.

Odnosząc się do Konstytucji 3 maja zwrócił uwagę, że „była ona wielkim osiągnięciem XVIII-wiecznej myśli politycznej”.

– Konstytucja 3 maja była pierwszą spisaną Konstytucją w Europie, a drugą – po amerykańskiej – na świecie. Była przejawem politycznej roztropności naszych posłów, którzy potrafili – bez rewolucyjnych wstrząsów – zreformować ustrój państwowy – zaznaczył abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący KEP odniósł się do sytuacji międzynarodowej. Wskazał, że to nie interesy ekonomiczne łączą obywateli europejskich, ani agnostyczno-ateistyczna ideologia, która pragnie się upowszechnić jako filozofia państwa w instytucjach europejskich.

– To właśnie spuścizna kulturowa chrześcijaństwa jest najlepszym zabezpieczeniem przed pojawiającymi się nowymi ideologiami totalitarnymi, zagrażającymi godności człowieka, grożącymi zniszczeniem praworządnej demokracji i pluralistycznego społeczeństwa – zaznaczył abp Gądecki.

Przestrzegł także przed duchowym kolonializmem, jakim są „totalitarne zakusy zakusy wobec osoby ludzkiej, które ingerują się w linię zarodkową człowieka, w życie i cielesną integralność nienarodzonego dziecka, które uprawiają handel organami ludzkimi, które propagują wspomagane samobójstwa i celową dechrystianizację, a tym samym odczłowieczaniu świata zachodniego”.

Na zakończenie Przewodniczący Episkopatu Polski zawierzył Maryi cały Naród Polski w kraju i za granicą:

– O Maryjo – Królowo serc wszystkich Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami – z niewoli oswobodzeni, zawierzmy naszą teraźniejszość i przyszłość. Naucz nas jednej rzeczy, a mianowicie umiejętności służenia braciom.

BP KEP

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama