Nowy wikariusz Papieża dla Rzymu

Ojciec Święty mianował nowego wikariusza generalnego dla Rzymu, który na co dzień sprawuje w jego imieniu pasterską pieczę nad tą diecezją. Został nim bp Angelo De Donatis.

Biskup Donatis od dwóch lat jest jednym z biskupów pomocniczych w Wiecznym Mieście. W 2014 r. głosił dla Papieża i Kurii Rzymskiej wielkopostne rekolekcje.

Bp De Donatis ma 63 lata. Pochodzi z południowej Apulii. Przygotowanie do kapłaństwa rozpoczął najpierw w Taranto. Potem przeniósł się do seminarium rzymskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w swej rodzimej diecezji, a po trzech latach został inkardynowany do diecezji rzymskiej. Przez całe swe kapłańskie życie duszpasterstwo łączył z pracą w różnych urzędach kurialnych. Przez 13 lat był też kierownikiem duchownym w rzymskim seminarium. Od 1989 r. jest członkiem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Przed nominacją na biskupa był proboszczem parafii św. Marka pod Kapitolem w centrum Rzymu. Papież poznał go osobiście za pośrednictwem abp. Becciu. W Wielki Czwartek 2013 r. substytut sekretariatu stanu zorganizował w swym mieszkaniu obiad dla rzymskich księży o „szczególnej wrażliwości społecznej”. Kiedy wspomniał o tym nowowybranemu Papieżowi, ten postanowił wziąć udział w tym kapłańskim spotkaniu. Przy stole siedział obok swego przyszłego wikariusza dla Wiecznego Miasta ks. De Donatisa.

Dotychczasowy wikariusz dla Rzymu, 77-letni kard. Agostino Vallini złożył rezygnację ze względu na osiągnięty wiek emerytalny.

kb/ rv
« 1 »

reklama

reklama

reklama