Papież na Anioł Pański: odkrywajmy piękno Eucharystii

Ten, kto spożywa Eucharystię trwa w Jezusie i żyje dla Niego. Przyswoić sobie Jezusa oznacza żyć w Nim, stawać się synem w Synu Bożym – mówił Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański.

Franciszek nawiązał do faktu, że w wielu krajach święto Bożego Ciała zostało przeniesione z czwartku na dzisiejszą niedzielę. Tak jest również we Włoszech.

Papież zaznaczył, że dzień ten poświęcony jest centralnej Tajemnicy naszej wiary i ma wyrazić pełnię naszej adoracji Chrystusa, który daje się nam jako pokarm i napój zbawienia. Franciszek odniósł się do dzisiejszej Ewangelii, która przytacza fragment mowy o Chlebie życia.

„Jezus mówi: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.  [...] Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata». Chce On powiedzieć, że Ojciec posłał Go na świat jako chleb życia wiecznego i że w tym celu poświęci On siebie, swoje ciało. Rzeczywiście Jezus na krzyżu dał swoje ciało i przelał swoją krew. Ukrzyżowany Syn Człowieczy jest prawdziwym Barankiem Paschalnym, który wyprowadza z niewoli grzechu i wspiera na drodze do ziemi obiecanej. Eucharystia jest sakramentem Jego Ciała wydanego, aby dać życie światu. Jeśli kto spożywa ten pokarm, trwa w Jezusie i żyje dla Niego. Przyjąć Jezusa oznacza być w Nim, stawać się synami w Synu” – powiedział Ojciec Święty.

Papież zauważył, że w Eucharystii Jezus przychodzi do nas tak jak do uczniów udających się do Emaus, aby umocnić naszą wiarę, nadzieję i miłość, by pokrzepić nas pośród prób i wesprzeć nas w naszym zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości i pokoju.

„Ta solidarna obecność Syna Bożego jest wszędzie: w miastach i na wsi, na Północy i na Południu świata, w krajach o tradycji chrześcijańskiej i w krajach pierwszej ewangelizacji. A w Eucharystii daje On siebie jako siła duchowa, aby nam pomóc w wypełnianiu Jego przykazania – abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował – budując wspólnoty gościnne i otwarte na potrzeby wszystkich, zwłaszcza najsłabszych, ubogich i potrzebujących. Karmić się Jezusem Eucharystycznym oznacza także zdać się ufnie na Niego i pozwolić się przez Niego prowadzić. Chodzi o przyjęcie Jezusa w miejsce swojego ja. W ten sposób bezinteresowna miłość otrzymana od Chrystusa w Komunii Eucharystycznej, przez działanie Ducha Świętego, ożywia naszą miłość do Boga, do braci i sióstr, których spotykamy na naszej codziennej drodze. Nakarmieni Ciałem Chrystusa, stajemy się coraz ściślej i konkretniej mistycznym Ciałem Chrystusa” – powiedział Ojciec Święty.

Na zakończenie Franciszek zawierzył wiernych wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, aby to Ona pomagała nam odkrywać piękno Eucharystii i Nią się karmić, byśmy żyli dzięki temu w jedności z Bogiem i braćmi.

kb/ rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao