Zakończył się Kurs Przygotowawczy dla Duszpasterzy Polskiej Emigracji

W dniach od 4 do 6 lipca w gmachu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie miał miejsce Kurs Przygotowawczy dla Duszpasterzy Polskiej Emigracji.

Kurs przeznaczony był dla księży diecezjalnych i zakonnych, którzy w bieżącym roku podejmują pracę duszpasterską poza granicami naszego kraju.

W kursie wzięło udział 12 księży, którzy wyjadą do pracy duszpasterskiej w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, w Niemczech, we Francji oraz w Norwegii. Taki kurs to okazja do zapoznania się ze specyfiką życia i duszpasterstwa emigracyjnego oraz z ogólnymi zasadami funkcjonującymi w tego rodzaju duszpasterstwie.

W spotkaniu pod przewodnictwem bp. Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej wzięli udział zaproszeni goście – duchowni i świeccy, rektorzy polskich misji katolickich i przedstawiciele instytucji zajmujących się Polonią – przedstawiając w formie prelekcji specyfikę życia i duszpasterstwa emigracyjnego.

Księża wysłuchali prelekcji podejmujących tematykę: „Historii Emigracji Polskiej i jej duszpasterstwa”, którą przedstawił ks. prof. Bernard Kołodziej TChr (UAM) . Z „Aspektami prawnymi duszpasterstwa migrantów” – zapoznał księży ks. prof. Leszek Adamowicz (KUL), a ks. prof. Jacek Gołębiewski (KUL) wygłosił referat „Duszpasterz emigrantów wobec patrymonium kulturalnego i patriotycznego”. Ks. prof. Wojciech Necel SChr (UKSW) poruszył natomiast temat: „Specyfika duszpasterstwa małżeństw i rodzin na emigracji”, a p. Tomasz Kania (Radio Londyn) powiedział o „Oczekiwaniach świeckich wobec polskich duszpasterzy na emigracji” .

Księża spotkali się m.in. z sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski bp. Arturem Mizińskim, a także z ministrem Janem Dziedziczakiem z MSZ, który wygłosił referat: „Zróżnicowane wyzwania we współpracy państwa polskiego z Polonią i polonijnymi środowiskami duszpasterskimi”.

W Kursie wzięli udział księżą z archidiecezji: warszawskiej, katowickiej; przemyskiej, lubelskiej i warmińskiej oraz z diecezji tarnowskiej, kaliskiej i zielonogórsko – gorzowskiej, a także kapłan z Towarzystwa Chrystusowego.

Źródło: BP KEP/www.emigracja.episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama