Rada Społeczna przy Biskupie Płockim: troska o ekologię jest sprawą sumienia

Myśl chrześcijańska broni koncepcji ekologii integralnej, w którą wpisuje się troskę o ekologię w podstawowe akty ludzkiego sumienia - napisali członkowie Rady Społecznej przy Biskupie Płockim w wydanym 7 lipca apelu pt. „Troska o ochronę środowiska naturalnego”.

Na wstępie apelu zaznaczono problemy, z którymi borykają się mieszkańcy Płocka i diecezji płockiej: poważne zanieczyszczenie środowiska, rosnąca liczba chorych onkologicznie, wypalanie traw, zaśmiecanie lasów i plaż, nieodpowiedzialne zachowania w miejscach publicznych podczas imprez masowych.

„Chrześcijańska troska o środowisko naturalne, inspirowana wolą Stwórcy, każe nam zwrócić uwagę na odpowiedzialność za poszanowanie ładu, który Bóg wpisał w przyrodę. Myśl chrześcijańska broni koncepcji ekologii integralnej, w której nie mitologizuje się ziemi, zwierząt i przyrody, ale wpisuje troskę o ekologię w podstawowe akty ludzkiego sumienia” – podkreślono w apelu.

Autorzy dokumentu wzywają do uwzględnienia w edukacji ekologicznej roli sumienia, kształtowania cnoty solidarności z innymi ludźmi, Bogiem i wszystkimi istotami żywymi, do troski o środowisko ze szczerą miłością do człowieka oraz zaangażowaniem w problemy społeczeństwa – „Nie da się utworzyć zdrowej i sprawiedliwej relacji z naturą bez odnowionego człowieka, obdarzonego wrażliwym sumieniem” – akcentują.

W apelu zadeklarowano również chęć współpracy z wszystkimi ludźmi, którzy poświęcają czas, środki materialne i siły na ochronę przyrody, na przykład stawiają pytania o żywność modyfikowaną genetycznie, organizują sprzątanie ziemi, troszczą o jakość powietrza i lasów, walczą o dobrostan zwierząt w hodowli przemysłowej

W imieniu członków Rady Społecznej przy Biskupie Płockim apel podpisał ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, jej przewodniczący.

W Radzie Społecznej, powołanej przez bp. Piotra Liberę, zasiada dziesięciu przedstawicieli świata nauki, medycyny, oświaty, mediów i parlamentu. Przewodniczącym Rady jest ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, teolog moralista i etyk, wykładowca na UKSW w Warszawie i w płockim WSD.

eg / Płock

« 1 »

reklama

reklama

reklama