Papież na kongres „Laudato si' a wielkie miasta” w Rio de Janeiro

Woda pitna, jakość powietrza i kwestia usuwania śmieci stanowią główne tematy trwającego od 13 do 15 lipca w Rio de Janeiro międzynarodowego kongresu „«Laudato si'» a wielkie miasta”.

Celem tego spotkania jest wprowadzanie w życie papieskiego nauczania ze wspomnianej w jego tytule encykliki oraz uwrażliwianie na wymogi etyczne związane z potrzebą znalezienia rozwiązania dla problemu zmian klimatycznych. W kongresie udział bierze m.in. prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, kard. Peter Turkson. Do tematyki spotkania nawiązał Ojciec Święty, pisząc do jego uczestników.

Woda jest niezbędna do życia – stwierdza Papież w przesłaniu na kongres w Rio de Janeiro. Wyraża ona opatrznościową miłość Boga do wszystkich Jego stworzeń. To podstawowe prawo, jakie społeczeństwo musi zapewnić wszystkim. Jej niedobór naraża na niebezpieczeństwo życie milionów ludzi. Franciszek zauważa dalej, że nie można stać z założonymi rękami, kiedy obniża się jakość powietrza i wzrasta zaśmiecenie. Bierność wobec tego „jest oznaką utraty owego poczucia odpowiedzialności za naszych bliźnich, na której opiera się każde społeczeństwo obywatelskie” („Laudato si'”, 25).

Ojciec Święty zwraca też uwagę, że zarówno w wielkich miastach, jak na terenach wiejskich zauważa się coraz częściej brak relacji, a „wykorzenienie czy izolacja niektórych ludzi są formami ubóstwa, które mogą prowadzić do przemocy i niesprawiedliwości”. Sfery polityczne, edukacyjne i religijne społeczeństwa winny współpracować w wytwarzaniu lepszych relacji międzyludzkich, przełamując „mury, które izolują i spychają na margines. Można to osiągnąć przez działalność różnych grup, szkół czy parafii – wskazuje Papież.

ak/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama