Papieskie błogosławieństwo dla “Yahad – In Unum”

Błogosławieństwo oraz słowa zachęty przekazał w imieniu Ojca Świętego watykański sekretarz stanu członkom i współpracownikom stowarzyszenia „Yahad – In Unum”.

Ta powstała we Francji w 2004 r. organizacja zajmuje się wyszukiwaniem i upamiętnianiem w Europie Środkowo-Wschodniej miejsc kaźni Żydów i Romów z czasów drugiej wojny światowej.

Chodzi głównie o masowe rozstrzeliwania dokonywane przez Niemców w latach 1941-1944 na terenie Ukrainy, Białorusi, Polski i Litwy. Założycielem „Yahad – In Unum” jest francuski ksiądz Patrick Desbois.

Franciszek wyraża uznanie dla tych działań, które „jednoczą katolików i żydów w służbie tej samej sprawie”. Życzy także, aby praca ta pozwoliła „obecnym i przyszłym pokoleniom dążyć do jedności i pokoju w pojednaniu, braterstwie i poszanowaniu różnic”.

„Ojciec Święty zachęca członków «Yahad – In unum» do dalszej walki o upamiętnienie tak wielu ofiar przemocy, należących do różnych wspólnot” – czytamy w watykańskim przesłaniu.

tc/zenit

« 1 »

reklama

reklama

reklama