Watykan walczy z przestępczością zorganizowaną

Utworzyć międzynarodową sieć dla zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej – taki cel przyświeca Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego, a konkretnie jej konsulcie zajmującej się kwestiami sprawiedliwości.

Specjalne spotkanie w sprawie zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej odbyło się 15 czerwca, a obecnie opublikowano dokument będący owocem tej narady.

We wspomnianej debacie zwrócono uwagę, że sam Kościół jest rodzajem „sieci”, dlatego może i powinien on odważnie angażować się na rzecz sprawiedliwości. W szczególności rozważana jest możliwość nałożenia ekskomuniki na grupy przestępcze bądź szerzycieli korupcji. Sprawa ta będzie jeszcze przedmiotem konsultacji z konferencjami biskupów, a od września konsulta zacznie opracowywać konkretne wskazania z zamiarem wdrażania ich w roku przyszłym.

W dokumencie zaznaczono, że korupcja, zanim stanie się aktem, jest pewnym uwarunkowaniem. Stąd przeciwdziałanie jej musi obejmować szeroki wachlarz działań społecznych. Dotyczy to także Kościoła, gdzie pomocą są konkretne postawy, a nie „pobożne napomnienia”, bo mentalność korupcyjna i tam daje o sobie znać w postaci np. szkodliwego poplecznictwa.

Watykańska konsulta zajmująca się kwestiami sprawiedliwości zamierza zwrócić się o wsparcie do różnych środowisk, choć uczestnicy debaty zdają sobie sprawę, że proces tworzenia „sieci antykorupcyjnej” nie będzie łatwy. Dlatego dialog w tej sprawie powinien objąć także niechrześcijan czy środowiska artystyczne i polityczne, aby walka z korupcją była skuteczna tak na mocy traktatów międzynarodowych, jak i prawodawstwa krajowego. Przedmiotem analiz będzie ponadto wpływ korupcji na procesy pokojowe. Natomiast przewidziane działania mają być realizowane na trzech poziomach: edukacji, kultury i społeczeństwa obywatelskiego. „Należy działać z odwagą i niepokoić sumienia, by od obojętności przejść do uświadomienia sobie powagi tych zjawisk, tak aby z nimi walczyć” – czytamy w dokumencie zespołu z Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego.

tc/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama