Watykańskie przesłanie na Światowy Dzień Turystyki

„Zrównoważona turystyka narzędziem rozwoju” – takie hasło towarzyszyć będzie obchodom tegorocznego Światowego Dnia Turystyki, który przypada 27 września. Taki też tytuł nosi watykańskie przesłanie z tej okazji.

Co roku specjalne orędzie na Światowy Dzień Turystyki wystosowywał przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Tym razem po raz pierwszy dokument ten podpisał prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego, kard. Peter Turkson.

W przesłaniu przypomina się, że Narody Zjednoczone obchodzą obecnie „Międzynarodowy rok turystyki zrównoważonej na rzecz rozwoju”. Jest to kwestia bardzo ważna, biorąc pod uwagę liczbę ludzi uprawiających bądź obsługujących turystykę. Sam ruch transgraniczny z tym związany oblicza się na 1.235 mln osób, a pod względem gospodarczym turystyka stanowi 10 proc. PKB. Niesie to ze sobą pewne zagrożenia i to również na szczeblu globalnym. Turystyka może być bowiem istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego i redukcji biedy, jednak nie może się ograniczać jedynie do rachunku ekonomicznego.

„Zrównoważona turystyka” oznacza odpowiedzialność zarówno za środowisko naturalne, jak i za kontekst społeczno-kulturowy, w którym jest uprawiana. Kard. Turkson wymienia tu potrzebę troski o dziedzictwo miejscowych ludów, o prawa pracowników czy o los grup społecznego ryzyka. „Czas wakacji nie może być pretekstem ani dla nieodpowiedzialności, ani dla wyzysku – czytamy w przesłaniu. – Przeciwnie, jest to niezwykły czas, w którym każdy może dodać wartości życiu swojemu i innych”. Kard. Turkson przypomina, że zrównoważona turystyka jest narzędziem rozwoju dla gospodarek przeżywających trudności, „o ile wykorzystuje nowe szanse, a nie nastręcza nowych problemów”. Stąd potrzeba wsparcia dla równowagi czynników ekosystemowych, socjalnych i ekonomicznych. Cenna tu może być chrześcijańska refleksja, która wskazuje na Boga jako Stwórcę wszechświata i Ojca wszystkich ludzi, uznaje godność każdego człowieka oraz powszechne przeznaczenie dóbr natury. W watykańskim przesłaniu na Światowy Dzień Turystyki zachęca się na koniec do tworzenia warunków i uprawiania „turystyki o ludzkim obliczu”, która przyczyniałaby się do integralnego rozwoju osoby.

tc/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama