Bp Balcerek: bycie proboszczem to szczególny wymiar ojcostwa

W przeddzień wspomnienia św. Jana Vianneya, z apelem o odkrywanie duchowego ojcostwa w służbie kapłańskiej, zwrócił się do proboszczów archidiecezji poznańskiej bp Grzegorz Balcerek.

Kapłani archidiecezji poznańskiej zgromadzili się w Poznaniu w kościele pod wezwaniem św. Jana Vianneya, patrona proboszczów.

„Każdego roku gromadzimy się w tym kościele, by ciągle na nowo wpatrywać się we wzór św. Jana Vianneya, by modlić się za jego wstawiennictwem o świętość naszej posługi proboszczowskiej” – mówił do kapłanów bp Balcerek.

Poznański biskup pomocniczy podkreślił wyjątkowość urzędu proboszcza. „Jakaż to radość być pasterzem wspólnoty parafialnej, razem z powierzonymi ludźmi iść drogą zbawienia, odprawiać za parafian Mszę Świętą, sprawować dla nich sakramenty, głosić tej wspólnocie słowo Boże, towarzyszyć w radościach i smutkach. To jest szczególny wymiar ojcostwa, jakiego nie ma w innych posługach w Kościele, także w służbie biskupa” – mówił bp Balcerek, wspominając, że sam był proboszczem w dwóch parafiach.

Bp Balcerek dziękował kapłanom za gorliwą służbę i wytrwałą pracę, za trud duszpasterski i troskę o materialne utrzymanie i upiększanie kościołów. „Patrzę w czasie wizytacji i innych odwiedzin waszych parafii z podziwem na materialne dokonania. To bardzo ważne, że utożsamiacie się z parafiami wam powierzonymi, ale oczywiście najważniejsza jest praca duszpasterska” – przekonywał wikariusz generalny archidiecezji.

Poznański biskup pomocniczy poinformował, że do seminarium duchownego zgłosiło się już 16 nowych kandydatów do kapłaństwa, zachęcał też, by modlić się o nowe powołania. „Chciałbym was prosić, byście w parafiach razem z wiernymi podejmowali adorację w intencji kapłanów, kleryków i o nowe powołania” – mówił bp Balcerek.

Podczas spotkania poznańskich proboszczów konferencję duchową nt. tożsamości kapłana wygłosił ks. Józef Matuszewski, proboszcz parafii p.w. Ofiarowania Pańskiego w Poznaniu.

Kościół p.w. św. Jana Vianneya w Poznaniu wybudowano w latach 1928-1930 w dzielnicy Sołacz, poświęcił go kard. August Hlond.

Św. Jan Maria Vianney żył w latach 1786-1859. Jako wiejski proboszcz w Ars był wzorem kapłańskiej posługi, zwłaszcza w konfesjonale. Kanonizowany w 1925 r., cztery lata później został ogłoszony patronem wszystkich proboszczów.

ms / Poznań


Zdjęcie: Kościół św Jana Vianney Poznań autor: Radomil talk, licencja: CC BY-SA 3.0

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama